İnsan Ve Din

Ahmed Hulûsi

KAYNAKTAN YARINA

Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!.

Dündekilere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır. Böylece kulluklarını eda ederler..

Bugünkülere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır!. Onlar da bu görevlerini ifa ederek kulluklarını yerine getirirler..

Biz bu ikisinden de değiliz!

Biz, bugünküleri yarına taşımakla, kulluğumuzu eda etmeye çalışan bir ALLAH kuluyuz!.

Rasûlullah kıyâmete kadar geçerli olanı açıklamış ve bildirmiştir. Biz de kıyamete kadar geçerli olanın, yaşadığımız günden, yarınımıza dönük olanını, bildirildiği kadarıyla, paylaşmaya çalıştık bu güne kadar...

Hazreti Âli’nin sözü de zaten bu doğrultuya işaret etmektedir ki biz de Hazreti Âli’nin işaret ettiği doğrultuda bir gerçeğe hizmet etmeye çalıştık..

Çocuklarınızı yaşadığınız güne değil, yaşayacakları güne göre yetiştiriniz!”

Evet biz, yıllarca yaptığımız çeşitli açıklamalarla, insanlığa “dün”ü değil, dünde anlatılanın yarına dönük yüzünü fark ettirmeye gayret ettik.

Bugün köy(!)ümüze çekildik! Meydanı, bugünküleri düne çekmeye çalışanlara boş bıraktık... Ta ki düşünebilen beyinler meydandakileri daha rahat değerlendirebilsinler...

Bu yüzden de açıklanabilecek pek çok şeyi açıklamaktan vazgeçtik!.

Dünün hikâyeleriyle avunmaktan zevk alıp, yeni bilgilere kapalı olan; bilimsel değerlendirmeleri bilim–kurgu kabul eden yaratılmışlara saygı duyduk... Dünyalarında mutlu olurlar inşallah...

Biline ki ardımızdan hatıra olarak kalacak bu sitede sizlere ulaştırılanlar iyi değerlendirilirse, dünün tekrarlarından meydana gelen birikintilerden kurtulunup; İSLÂM vadisinin engin okyanusuna ulaşılacaktır.

Rasûlullah aleyhisselâmın bildirdikleri, dünyada ne tür gelişmeler olursa olsun kıyâmete kadar değişmez ve değerini korur!. Bunun değerini fark edebilmek için, mutlaka, aşağıda anlatmaya çalıştığımız bakış açısı hakkında da bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

* * *