Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

EFENDİMİZ`İN KIZI RUKAYYE`NİN VEFATI

Bedir`den zafer kazanarak dönülmesi Efendimiz Aleyhisselâm’ı son derece sevindirmesine rağmen karşılaştığı bir hâdise de, O`nu son derece üzmüştü.. Bu üzücü hâdise, kendisinin Hazreti Hatice (R.a) ile olan evlilinden olan kızı Hazreti Rukayye`nin vefatı idi..

Evlenecek çağa geldikten sonra, Efendimiz Aleyhisselâm onu Ebu Leheb`in oğlu Utbe ile nişanlamıştı, Hazreti Hatice`nin arzusu üzerine.. Hazreti Rukayye nişandan bir zaman sonra da, annesiyle birlikte müslüman olmuş bulunuyordu.. Ancak o zaman, müslüman olanlar ile gayrı müslümlerin evlenmesinin yasak olmaması dolayısıyle ikisinin ayrılmasına lüzüm görülmemişti..

Ebu Leheb`in daha sonra Efendimiz ile tamamen zıt gitmesi sonucu "Leheb Sûresi" nâzil olunca, Ebu Leheb`in karısı oğlunun Hazreti Rukayye`den ayrılmasını şart koşmuştu.. Kezâ bazı müşrikler de bu hususta ısrar edince, daha düğün olmadan Hazreti Rukayye ile Utbe`nin ayrılmasına karar verildi..

Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm kızı Hazreti Rukayye`yi Hazreti Osman bin Affan ile (R.a) evlendirdi..

Mekke`de müslümanlara yapılan zülmun gittikçe artmasından dolayı da, nihayet Hazreti Osman , hanımı Hazreti Rukayye ile birlikte Habeşistan`a göç etti..

Onların bu hicretiyle ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselâm şöyle buyurmuştu:

- Osman, Hazreti Lut`tan bu yana, Allah yolunda ailesiyle birlikte hicret edenlerden ilkidir !..

Hazreti Rukayye`nin bu hicret sırasında yolda bir çocuğu düşmüştü. Daha sonra bir çocuğu da olmuşsa da, ki adı Abdullah koyulmuştu, o da iki yaşında iken ölmüştü..

Nihâyet daha sonra Medine`ye gelmişlerdi..

Bedir seferi sırasında ise Hazreti Rukayye hastalanmıştı. Hastalığı oldukça ağır bir şekilde seyrediyordu.. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, Hazreti Osman`a emir vererek, sefere katılmamasını, kızının başında bulunmasını istemişti.. Nitekim, daha seferden dönülmeden Efendimiz Aleyhisselâm’ın ikinci kızı olan Hazreti Rukayye vefat etmişti.. Allah rahmet eyleye !..

Ümmü Eymen cenazesini yıkamış, Hazreti Osman`da cenazesini defnetti ve namazını kıldırdı.. Hazreti Osman namaz için tekbir alırken, o sırada zafer ve dönüş müjdesini getiten Hazreti Zeyd de yanı başında ikinci bir tekbiri alıyordu..

*  *  *