Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

YABANCI LİSAN ÖĞRENME BÂBI

Zeyn bin Sabit Ra. ashabın en zeki olanlarından biriydi.. Babası, daha kendisi altı yaşına basmadan ölmüştü.. Yetim olarak Neccar tarafından büyütülüyordu.. Efendimiz Aleyhisselâm Medine`ye teşrif ettiği zaman da 11 yaşında bulunuyordu.. Kur`ân-ı Kerim’den o güne kadar nazil olan 17 sureyi tamamıyla ezberine almıştı..

Bir gün onu alıp Rasûlullah Aleyhisselâm’ın huzuruna çıkardılar.. O da ezbere bütün bildiklerini Efendimiz Aleyhisselâm’ın huzurunda okudu.. Efendimiz Aleyhisselâm da onun bu okuması karşısında çok memnun olmuştu..

Aradan bir kaç gün geçmişti ki, Rasûlü Ekrem Aleyhisselâm Zeyd`i huzuruna çağırttı.. Gelince de sordu:

-Ya Zeyd, sen yahudilerin yazısını benim için öğrenebilir misin? Vallahi ben onların bana ait yazılarına hiç itimad edemem..

Bunun üzerine Zeyd (r.a) onbeş yirmi gün içinde ibrânice okuyup yazmasını öğrendi.. Hattâ bu işte Medine`nin en iyilerinden biri oldu.. Artık Rasûlullah Aleyhisselâm’ın yazılarını o yazar oldu..

Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselâm Zeyd`e tekrar sordu:

- Ya Zeyd, sen Süryanice`yi de öğrenip yazabilir misin?.. Bana Süryanice de yazılar geliyor.. Bunları okuyup yazabilir misin?..

Zeyd (r.a) bu defa da büyük bir gayretle, söylenenlere göre yirmi gün içinde de Süryanice`yi öğrenip, okuyup yazmaya başladı..

Artık Efendimiz Aleyhisselâm’n İbrânice (yâni yahudice) ve Süryânice olan yazılı haberleşmelerini Zeyd (r.a) idare ediyordu.. İşte Islâm âlimleri bu meseleye dayanarak, müslümanların mümkün olduğu kadar yabancı lisan öğrenmelerini istemişlerdir..

*  *  *