Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

ABDULLAH BİN SELÂM`IN MÜSLÜMAN OLUŞU

Abdullah bin Selâm Medine yahudilerinin âlim ve en mûteber kişisiydi.. Sülâlesi Yusuf Aleyhisselâm’a kadar uzanmaktaydı..

Yahudiler arasında Husayn olarak anılırdı.. Ancak müslüman oluşundan sonra Efendimiz Aleyhisselâm’ın verdiği Abdullah (Allah`ın kulu) ismiyle tanındı..

Ben Tevrat`ı ve tefsirini babamdan öğrenmiştim. Bir gün, ahir zamanda gelecek Rasûlü, sıfatlarını, alâmetlerini ve yapacağı işleri birer birer anlattı bana ve sonra şöyle söyledi:

-Eğer O Harun oğullarından olursa, O`na tâbi olurum, yoksa olmam !..

Ve Rasûlullah Aleyhisselâm Medine’ye gelmezden evvel de vefat etti... Rasûlulah Aleyhisselâm’in Mekke`de Risâletini açıkladığını duyduğum zaman ben O`nun sıfatını, alâmetini ve zamanını biliyordum.. Hattâ gelişini bekliyordum..

Nihâyet Kuba`ya Amr bin Avf oğullarının evine indiğini işitince çok sevindim.. Oraya indiğini de durumunu bağırarak haber veren o kişiden duydum.. Nadir oğullarından olan bu kimse : .

- Bugün Arapların bekledği adam geldi !.. diye bağırıyordu...

Gayrı ihtiyarî titredim ve bağırdım :

- Allahû Ekber !.. Allahû Ekber !..

Halam Halide de o sırada ilerideki ağacın dibinde oturuyordu.. İyice yaşlanmıştı..

Bu sözümü duyunca çok kızdı:

- Allah seni umduğuna eriştirmesin !. Elini boşa çıkarsın !.. Ey habis !.. İmran oğlu Musa`nın geldiğini işitseydin, bundan fazla sevinemezdin.. Ben de cevap verdim:

- Ey hala, inan ki O, Musa`nın kardeşidir !.. İkisinin de dinleri birdir !..

Aynı şeyle bize gönderilmiştir.. Bunun üzerine halam sordu:

-Yoksa, O, âhir zamanda çıkacağı bildirilen Nebî midir?.. cevap verdim:

- Elbette, âhir zaman Nebîsi O`dur işte..

Sonra karşılamaya çıkan Medine`lilerin arasına karışarak, O`nu görmeye çalıştım.. Nitekim O`nun yüzünü gördüğüm vakit de anladım ki, gerçekten ahir zaman Nebîsidir.

Sonra aradan iki üç gün geçti.. Ziyaretine gittim..

-Ya Muhammed.. Şimdi sana üç sual soracağım..

Ki onların cevabını ancak Rasûl olanlar bilebilir..

1. Kıyâmet alâmetlerinin ilki nedir ?..

2.Cennetlikler, cennete girdikleri zaman ilk defa hangi yemeği yiyeceklerdir ?.

3. Çocuk hangi halde ana soyuna çeker, hangi halde baba soyuna çeker ?..

Benim bu soruları sıralamam üzerine Rasûlullah şöyle konuştu:

- Bu soruları soracağını senin önün sıra Cebrail gelip haber vermişti.. İşte sorularının cevabı:

1. Kıyâmet alâmetlerinin ilki, insanları doğudan batıya süren bir ateştir..

2. Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek, balık ciğerinin sarkmış olan fazlasıdır..

3. Çocuğun ana ve babasına benzemesine gelince.. Erkekle kadın birleştiği zaman, erkeğin suyu kadınınkinin önüne geçerse, çocuk babaya benzer !.. Yok eğer, kadının suyu erkeğinkinden evvel gelirse, çocuk anaya çeker..

Bunu üzerine O`nun risâletini tasdik ettim !.. Ben oradan henüz ayrılmamıştım ki, bir gurup yahudinin oraya geldiğini duyduk.. Bunu üzerine Rasûlullah`a şöyle söyledim:

- Ey Allah`ın Rasûlü, yahudiler, insanı hayrette bırakacak kadar yalan söyleyen, türlü isnatlarla iftiralar atan zâlim ve Hak`tan uzak bir kavimdir.. Eğer benim müslüman olduğumu öğrenirlerse, bana olmadık iftiralar atarlar.. Bunun için sen onlara evvelâ benim nasıl bir insan olduğumu sor, sonra müslüman olduğumu açıklıyalım..

Sonra ben bitişik odaya saklandım.. Rasûlulah Aleyhisselâm onları içeri aldıktan sonra sordu:

-Aranızda Huseyn oğlu Selâm nasıl bir insandır ?

Birşeyden haberi olmayan yahudiler konuştular:

-O, bizim en yüksek âlimimizin oğludur ve en yüksek alimimizdir !.

Bunun üzerine Rasûlullah Aleyhisselâm sordu:

-Ya o müslüman oldu ise, ne dersiniz ?.. Hepsi birden cevap verdi:

-Hâşâ !... Allah onu korusun !..

Bunun üzerine ben meydana çıktım ve gözleri önünde şehâdet ettim:

-Tapılacak tanrı yoktur, sadece ALLAH vardır ve Muhammed de O`nun Rasûlüdür! Ey yahudi topluluğu Allah`tan korkunuz ve O`ndan size gelene tâbi olunuz. O, yanınızdaki Tevrat`ta ismi geçen âhir zaman Nebîsidir.. Bundan asla şüpheniz olmasın..

Ancak benim bu açıklamam onları bir anda şaşırttı ve hep birden bana hücum ettiler..

-Abdullah bin Selâm içimizde en şerli olanımızdır ve en şerli olanımızın da oğludur !.. Ve daha bin bir çeşit iftirayla bana demediklerini bırakmadılar..

Bunun üzerine Rasûlullah Aleyhisselâm’a döndüm:

-Ben size dememiş miydim, ya Rasûlullah !. İşte korktuğum başıma geldi..

Bundan sonra Abdullah bin Selâm evine döndü ve bütün ev haklı kendisiyle birlikte müslüman oldu..

*  *  *