Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

İLK CENAZE NAMAZI

İslâm Dini’nde ilk cenaze namazı Bera bin Ma`rur üzerine Efendimiz Aleyhisselâm tarafından kılınmiştı..

Bera bin Ma`rur Efendimiz Aleyhisselâm’a ilk defa biat eden 12 kişiden birisi idi.. Müslüman olduktan sonra Efendimiz Aleyhisselâm namazı emredince o Medine`ye gelmişti. Ve bütün müslümanların Küdüs`e, Beytül Makdis`e doğru namaz kılmalarına karşılık, o, namazını Kâbe`ye doğru kılmaya devam ederdi..

Onun bu durumu daha sonra Efendimiz Aleyhisselâm’a iletildi ve Rasûlü Ekrem Aleyhisselâm’da ona namazını herkes gibi Beytül Makdis`e doğru kılmasını buyurdu.. Ve o da buna uyarak namazını Kudüs`e doğru kılmaya başladı..

Efendimiz. Aleyhisselâm Medine`ye hicret etmeden aşağı yukarı bir ay kadar evvel de Bera vefat etti.. Vefat etmeden evvel de ailesine vasiyet ederek malının üçte birini dilediği şekilde sarfetmek kaydıyla Efendimiz Aleyhisselâm’a hîbe etti... Ayrıca gene vasiyet ederek şöyle istedi:

-Muhammed`e olan vaadim dolayısıyla beni Kâbe`ye doğru çeviriniz !..

Çünkü ben O`na gelmeyi vaad etmiştim..

Bundan sonra vefat etti..

Böylece hayatında ve ölümünden sonra Kıble`ye doğru yönelmiş ilk insan oldu..

Ancak Efendimiz Aleyhisselâm Medine`ye geldikten sonra kendisi için ayrılmış olan mirasın üçte birini Bera`nın vârislerine iade etti. Daha sonra da ashabı ile birlikte Bera`nın mezarına gidip cenaze namazı kıldı..

Böylece Bera, ensar nakiplerinden ilk defa vefat eden ve Efendimiz Aleyhisselâm tarafından üzerine ilk defa cenaze namazı kılınan kişi oldu..

*  *  *