Muhammed Mustafa -2

Ahmed Hulûsi

MEDİNE DEVRİ

Efendimiz Aleyhisselâm, Islâm’ın tebligatının başlamasının tam 13. yılında hicret ettiği Medine şehrinin asıl adı Yesrib idi..

“Yesrib” adı, ilk defe yerleşen Amalıka kabilesinden Yesrib adlı kişiye izâfeten verilmişti.. Efendimiz Aleyhisselâm’ın hicretinden sonra, kendisinin buyruğu ile adı “Medine” olarak değiştirildi ve o günden bu güne de böylece anılmaya devam edildi..

Medine`ye ayrıca “Harem-i RASÛL” , “Tabe” , “Tayyibe” , “Mahfuza” gibi isimler de verilmiş ve çeşitli yerlerde bu isimlerle anılmıştı..

*  *  *