Muhammed Mustafa -1

Ahmed Hulûsi

İLK ABDEST VE İLK NAMAZ

Efendimiz Aleyhisselâm abdest almasını ve namaz kılmasını ilk olarak Cibril Aleyhisselâm’dan öğrendi... Cibril Aleyhisselâm insan sûretinde Efendimiz`in yanına gelerek yerden su fışkırttı. Sonra da o sudan ne şekilde abdest alınacağını gösterdi ve Efendimiz`e aynı şekilde abdest aldırdı..

Bundan sonra Cibril namaza durarak nasıl namaz kılınması lâzim geldiğini Efendimiz Aleyhisselâm’a gösterdi..Namazın şeklinin tarifinden sonra da Efendimiz Aleyhisselâm Cibril ile birlikte iki rekât namaz kıldı.. Böylece namaz ve abdestin öğretilmesinden sonra Cibril Aleyhisselâm kayboldu..

Daha sonra Efendimiz Aleyhisselâm’ın nasıl abdest aldığı şöyle nakledildi bizlere Hazreti Osman Ra. tarafından:

"Hz.Rasûlullah bir gün, bir kap içinde su getirip bununla üç kere ellerini yıkadı, ağzına su alıp çalkaladı, burnuna su çekip çıkarttı.. Yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını üç kere yıkadı. Sonra başını mesh etti. Ayak bileklerine kadar ayaklarını üçer kere yıkadı. Ve:

-Her kim şu abdestim gibi abdest alıp, iki rekat namaz kılar ve bu namazda hatırına birşey getirmezse, ne kadar geçmiş günahı varsa bağışlanır!.. dedi..."

Namazı doğru kılamayanın hadisi diye bilinen şu meşhur hadiste de Efendimiz Aleyhisselâm namazın nasıl kılınacağını şöyle anlatır:

"Namaza duracağın vakitte tekbir al.. Sonra, ne kadar kolayına gelirse o kadar kuran oku.. Sonra rükûya var; uzuvların duruluncaya kadar bekle!.. Sonra başını kaldırıp dimdik oluncaya kadar doğrul!.. Sonra secdeye var!..Uzuvların yatışıncaya kadar bekle.. Sonra başını kaldır ve uzuvların yatışıncaya kadar otur.. Bunu namazın bütününde, yâni namazın her rekâtında tekrar et..."

Ve Efendimiz Aleyhisselâm daha sonraları namaz için şöyle demişti:

"Her biriniz namazına durduğu zaman şüphesiz Rabbi ile münâcaat eder. Rabbi, kendisi ile kıblesi arasındadır.."

Namaz ilk defa verildiği zaman farz edildi ve ikişer rekât olarak kılınırdı.. Bu konudaki Hazreti Ayşe`nin r.a. rivayet ettiği hadis şöyledir:

"Allahû Teâlâ namazı farz ettiği zaman normalde veya seyahatte ikişer rekât olarak farz etmişti... Sonra, seyahat zamanlarındaki namazlar iki rekât olarak bırakıldı, normalde ise daha ziyade edildi. (Dörde çıkarıldı.)"

*  *  *