Muhammed Mustafa -1

Ahmed Hulûsi

GENÇLİK DEVRESİ

Efendimiz 20-30 yaşları arasında, gençliğinin altın çağını yaşıyordu.. Bütün maddi ve mânevi güzellikler kendisinde toplanmıştı.. Mekke`de o sırada O`nun kadar yakışıklı ve güzel ikinci bir erkek yoktu. Uzun saçlarını başının iki yanına ayırarak sallandırırdı.. Saçları bazen kulak memelerine kadar iner, uzattığı zamanda omuzlarına dökülürdü. Sarı iri dalgalı idi, tıpkı hafif içten dalgalı bir deniz gibi..

Boyu bu günkü ölçülerle 180-185 arası idi.. Fakat buna rağmen, bir kaç kişiyle bir arada bulunduğu zaman, her ne hikmetse en uzun boylu olarak O görünürdü.. Güzel kokuyu sever ve bazen de sürdüğü olurdu.. Fakat umumiyetle etraftan duyulan, O`nun vucudunun kendi has kokusu idi..

Biz burada Efendimiz hakkında fazla blgi vermeyecek, bunun yerine okurlarımızdan O`nu rüyalarında görmeyi Allahu Tealâ`dan dilemelerini tavsiye edeceğiz.. Zîrâ, insanın kendi görmesi, en iyi târiften çok daha üstündür.

Ayrıca burada, muhterem okurlarımıza çok tecrübe edilmiş bir usûlü de tavsiye edeceğiz. Efendimiz’i rüyada görmek için zevat tarafından şunlar tavsiye edilmiştir:

Akşam yatmazdan evvel, normal namaz abdesti alınır ve iki rekât Allah için namaz kılınır. Namazda her rekâtta Fâtiha`dan sonra üçer yahut yedişer İhlâs (Kul huvallahu ahad) sûresi okunur. Böylece namaz bitirildikten sonra 101 kere:

"Estağfirullah el azim ve etûbu ileyh" istiğfarı; ve bunun akabinde 121 defa:

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyleti edrikniy ya Rasûlullah" salâvatı okunur.

Bundan sonra Allah`tan , rüyamızda Efendimiz`le görüşmeyi nasip etmesi dua edilir ve kiç kimse ile konuşmadan yatılır. Çok tecrübe edilmiştir ki, bunu yapanlar, neticede Efendimiz`i görmüşlerdir.. Eğer bir defada çıkmazsa , üç defa yapılması dahi tavsiye edilmektedir..

Evet, Efendimiz`in bütün bu güzellikleri, tıpkı babası Abdullah`ın ki gibi, Mekke`de dilden dile dolaşmakta idi.. Mekke`nin bütün genç kızları böylesine genç güzel ve eşi bulunmaz güzel ahlâklı delikanlıyla evlenmek için can atıyorlardı..

*  *  *