Gavsiye Açıklaması

Ahmed Hulûsi

"GAYRI" NEDİR?

"- Yâ Gavs. Ashabına söyle, onlardan kim bana vâsıl olmak isterse, benden gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın!.

""BEN"den gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın,

cümlesini, sanki O`ndan gayrı bir çok şeyler varmış da onlardan çıkılması gerekiyormuş gibi anlamak çok büyük bir hatadır!..

O`ndan gayrı şeyler var da, onlardan çıkılması gereklidir, değil burada anlatılmak istenen!.. Burada istenilen ve işaret edilen şey, O`ndan ayrı görmeyi ve O`nu da o görülen şeyle kayıtlamayı terktir!..

Biz görülen her şeyin, Hak`tan ayrı bir varlık olarak mevcut olduğunu sanırız!.. Ve o görülen şeyin ardında da Hak`kın varolduğunu tasavvur ederiz. Halbuki iş böyle değildir!.

Algıladığımız her şey, O`nunla kâimdir!.. Ancak, O`nu şeyin sûret veya mânâsıyla kayıt altına almak büyük bir gaflet olur. İşte "çık" hükmü, o sûret veya mânâ ile beni kayıtlayıp, buna göre hakkımda hüküm verme, demektir.

Kim ki, gördüğündeki mânâ ile Allah`ı kayıt alma gafletine düşer, o artık çok yoğun bir perde ile perdelenmiş demektir.

*  *  *