Hz. Muhammed Neyi "Oku"du

Ahmed Hulûsi

"ALLAH" İSMİ, "CÜZ" KAVRAMINI KABUL ETMEZ

Nitekim Kur`ân-ı Kerim`de bu konuda nasıl ikaz ediliyoruz:

 -"Ve ceâlu lehû min ibâdihi cüz`a !..innel insâne lekefûrun mübîn.. " (43-15)

 -İBÂDINDAN BİR KISMI O’NA CÜZ OLUŞTURDULAR!.. MUHAKKAK Kİ İNSAN, GERÇEĞİ ÖRTÜCÜDÜR.. (43-15)

 Bakın burası "ALLAH" kavramı hakkında en önemli açıklamayı getiren âyetlerden birisidir..

“PANTEİST” görüş ile “İslâm`ın VAHDET” görüşü arasındaki korkunç uçurumu ve farkı bilmeyen cahiller; Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın getirdiği ve açıkladığı "ALLAH" anlayışından tamamıyla uzak bir biçimde konuya yaklaşarak; " ALLAH”ı ötemizde bir TANRI olarak tasavvur edip; buradan aramızdan birilerini de sanki O`nun bir "CÜZÜ" yani parçasıymış gibi kabullenmektedirler!!.. Sanki, "ÖTEMİZDEKİ ALLAH (!)", gelip, buradaki birisinin varlığına nüfuz ediyor, yani ortaya çıkıyor... da; yukarıda bahsi geçen âyet de bunu iptal ediyor; gibi anlaşılmış bir kısım tefsirciler tarafından ..

Kur`ân-ı Kerim’in ruhuna erememekten oluşan, tamamıyla bir yanlış anlamadır bu!..

Halbuki yukarıda söz konusu edilen Kur`ân âyeti ile vurgulanan, ve mânâsı apaçık bir biçimde ortada olan gerçek şudur:

 -"Onlardan bazıları ALLAH`a "CÜZ" isnat ediyorlar!!!. Oysa, " ALLAH", "CÜZ" kavramından berîdir... Yani "ALLAH" isminin mânâsı "CÜZ" kavramını kabul etmez!... "ALLAH"ın "CÜZ"ü olmaz!... Çünkü, "ALLAH", biline ki "AHAD"dır; yani "CÜZ"lerden bileşik bir tümel yapı değildir!.. " ALLAH" “sınırsız” varlık olması hasebiyle, kendisinin dışında bir ayrı vücud kavramı, kabul etmez; ki artık O`nun “CÜZÜ” olan ikinci bir nesne olsun!.. "

 Burayı çok iyi farketmek ve idrak etmek zorundayız değerli okurlarım...

Şayet "ALLAH"ın bir mekânı varsa, şayet "ALLAH"ın bir sınırı varsa, yani "ALLAH" bir yerde bitiyorsa, elbette ki O`nun bittiği yerde başlayacak olan iri yada ufak bir takım varlıklar olabilir... Ve yahut, O` nun dışında ya da içinde, O` nun CÜZLERİ olabilir!!!...

Ancak, "ALLAH"ın eğer "VÂHİD-ül AHAD" olduğunu farketmişsek, veya idrak etmişsek, hiç değilse böyle olduğuna iman etmişsek, bilmeliyiz ki “AHAD” olan "ALLAH", “CÜZ”ü olmaktan değil, "CÜZ" kavramından dahi münezzehtir!...

Nitekim, konu buraya gelince, hemen hepimizin çok iyi bildiği "İHLÂS" Sûresini hatırlayalım:

 "-De ki: ALLAH “AHAD”dır !.."

 "ALLAH" isminin işaret ettiği mânâya, müşahedemiz ölçüsünde, ilmimiz yettiğince, "Hazreti MUHAMMED`in açıkladığı ALLAH" isimli kitabımızda temas etmiştik...

Burada sırası gelmişken, genelde pek bilinmeyen ve bilgisizlik yüzünden çokça karıştırılan önemli bir gerçeğe değinelim...

      *  *  *