Hazreti Ebubekr Es Sıddık

Ahmed Hulûsi

YOLCULUK

İslâmiyetin doğuşundan bu yana geçen on üç sene zarfında, kırk bin dirhem civarında olan muazzam servetinden, Islâmiyet için yaptığı harcamalar sonucu, bugün elinde sadece beş bin dirhem cıvarında bir parası kalan Hazreti Ebu Bekr es Sıddık, Rasûlü Ekrem`e döndü:

-Ne buyurursun Ya Resulallah?...

-Bismillahirrahmanirrahiym...

Böyle söyleyerek Rasûlü Ekrem ayağa kalktı; develere doğru yürüdü...

Büyük bir yolculuğun bütün güçlükleri ufalmış, ufalmış, eriyip kaybolmuştu bu bir tek kelime karşısında...

Rasûlü Ekrem`in "Kasva" isimli devesine, önce Rasûlü Ekrem, O`nun arkasına da Hazreti Sıddık bindi... Ebu Bekr es Sıddıkınkine de, kılavuz Abdullah ile Hazreti Sıddık`ın azatlı kölesi Amir yerleşti..

Develerin sür`atli bir gidişle yola koyuluşu, bir tarihin başlangıç noktasını teşkil ediyordu...

HİCRET`in başlangıcı!...

İstikamet, sahil yolundan Medine...

Acaba bütün tehlike kalktı mı ortadan?...

 *  *  *