Hazreti Ebubekr Es Sıddık

Ahmed Hulûsi

HZ. BILAL`IN MÜSLÜMAN OLUŞU
HZ. EBU BEKR`İN ONU ESARETTEN KURTARIŞI

İslâmiyeti ilk kabul edenlerden birisi de Bilal Habeşi (Allah ondan da razı olsun) idi.

Müşriklerin azgınlarından olan Ümeyye`nin kölelerindendi... Ne varki Hazreti Bilal`in müslüman oluşu Ümeyye`yi büsbütün kızdırmıştı. Zira O, köleleri müslüman olan diğer müşrikleri, onlar aleyhine kışkıştmaktaydı!..

Bir gün:

-Kölem Habeşi, senin yerin kum deryasıdır !

Diyerek, Hazreti Bilal`i kolundan tuttuğu gibi çöle götürdü.

Güneş tepeye gelmek üzereydi... Günün en sıcak saatlerinden birisi...

Hararet çölde yetmiş derece civarında... Kumlar kor parçaları gibi!.. Alevden diller gibi, insanın yüzünü vücudunu yalamakta olan, sıcak sıcak esen hava!...

Ümeyye, Hazreti Bilal`i kumların üstüne yatırdı...

Sonra az ilerdeki, güneş altında sıcaktan çatlamış olan büyük bir kaya parçasını, güç bela taşıyarak Hazreti Bilal`in yanına getirdi ve onun göğsü üzerine koydu!..

Taşı, bir iki dakika taşımakla eli yanmış olan Ümeyye, ellerine üflerken homurdandı:

-Habeşi, bu taş göğsünden düşmedikçe ve yahuttaIslâmiyeti terkedip, putlara tapmadıkça, bu halde yan, kavrul!...

BilÂli Habeşi hazretlerinin acıyla buruşan yüzü bakılamayacak bir hal almıştı...

Dudaklarından şu kelimeler döküldü:

-LÂ İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÛN RASÛLULLAH!.

Bu durumu gören birkaç müslüman hemen koşarak; bir çok köleyi bu gibi hallerden, satın almak suretiyle kurtaran Hazreti Ebu Bekr`e haber vermiş olacaklardı...

Ki Ebu Bekr Hazretleri koşar adımlarla geldi.

Azap içinde kıvranan Hazreti Bilal`e bir göz attıktan sonra, zevkle O`nu seyretmekte olan Ümeyye`ye döndü:

-Allah`tan kork!... Bu köleye böyle ezâ cefâ verip işkence etmekten ne zevk duyuyorsun?

-Bu benim kulum, kölemdir!...Ne istersem onu yaparım!...

Hazreti Ebu Bekr, Ümeyye`nin kalbini merhamete getirmek için:

-Ya Ümeyye!.. Bir köleye Allah`ını, Peygamberini tanımış olduğu için böyle işkence etmek, azap çektirmek reva mıdır?...

-Onun bu şekilde azaba düçar olmasına sebep sensin Ya Ebu Bekr!... Onu putlara tapmaktan vaz geçiren, müslüman yapan sensin!...

Eğer istiyorsan satın al.. O zaman için rahat eder belki...

Birçok kölleleri, bunun gibi nice işkence ve eziyetlerden kurtarmak için, önce onları satın alıp sonra da azad eden Hazreti Ebu Bekr, hiç bu fırsatı kaçırır mı!?.

Hemen atıldı:

-Kölen Bilal Habeşi`yi satın alıyorum!.. Al parasını!...

Altınları uzatırken ilave etti:

-Sana parasıyla beraber, bir de beyaz müşrik köle veriyorum!...

Adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu Hazreti Bilal, göğsünden alev parçası misÂli koca kaya parçası kaldırılınca...

-Allahu Ekber!...

Kelimesi çıktı ağzından yaşlı gözlerle...

Az sonra ikinci müjde de yetişti, Hazreti Ebu Bekr`in ağzından ona:

-Biraz önce benim kölem olmuştun; şimdi de seni azad ediyorum Allah için!...

Cenabı Allah, Hazreti Ebu Bekr`in bu hareketinden razı olmuştu.

Rasûlü Ekrem`e nazil olan Ayeti Kerimelerde şöyle buyurmaktaydı:

"... ÇOK KORUNAN, MÂLINI TEMİZLEMEK İÇİN VEREN, CEHENNEMDEN UZAKLAŞTIKÇA UZAKLAŞMAKTADIR!. HİÇ KİMSEDEN BİR ŞEY DE BEKLEMEZ... SADECE O ÇOK YÜCE RABBİNİN RIZASI İÇİN YAPAR.. İLERDE O DA HOŞNUD EDİLECEKTİR!..."

İşte Hazreti Ebu Bekr`in kurtardığı kölelerden bir kaç isim:

Füheyre oğlu Amir, Lübeyne, Zinnure, Nehdiye, Ümmü Abisi... Allah cümlesinden razı olsun..

*  *  *