Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

VEDA

Programımızda olmadığı halde, çok değerli bazı yakın dostlarımızın ısrarları üzerine, onbeş gün evvel başladığımız bu kitapta da Allâh bizi mahcûb etmedi ve lûtfu inâyeti ile tamamlamayı nasib etti.

DUA VE ZİKİR’in ne olduğunu; önemini, ihmâl edenlerin neler kaybedeceğini; değerlendirenlerin neler kazanacağını, yarının neslinin anlıyacağı bir biçimde ancak sen yazabilirsin; diye ısrar eden bu dostları kırmak asla mümkün olamazdı. Lûtfu ve keremi sonsuz Allâh`a sığınıp daktiloyu aldık önümüze ve başladık.

Şayet başarabildiysek DUA ve ZİKİR’in ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl olması gerektiğini açıklamayı; bu sadece Allâh istediği ve muvaffak kıldığı; insanların bu bilgilere ulaşmasını murad ettiği içindir!..

Başarılı olamadıysak, kusur elbette bizim yetersizliğimizdendir. İyi niyetimiz gözönüne alınarak, kusurlarımız bağışlana!..

Arş`ın ve Alemlerin Azîm ve Kerîm Rabbı olan Allâh`tan niyâz ederim ki. Habibi Muhammed Mustafa aleyhi’s-selâm hürmetine, bu ilmin yazılmasına vesile olan fakîre, okuyana, okunmasına vesile olanlara indinden rahmet ihsan eyleye, "iman ve mârifet nuru" bağışlaya, sadık yakîne erdire, her türlü tefrika ve nifaktan muhafaza eyleye!.. İlmince Rasûlüne salât ve selâm eyleye bizim tarafımızdan.

  Allah cümlemize bu kitabı değerlendirenlerden olmayı nâsib etsin!..

  Amin... Amin... Amin...

Es Seyyîd
AHMED HULÛSİ
22 Eylül 1991
ANTALYA

*  *  *