Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

HACET (İHTİYAÇ) NAMAZI

  Okunuşu:

  Lâ ilâhe illallâh’ul Halîm’ül Kerîm, subhanallâh’i rabb’el ârşıl âzîm, velhamdulillâhi rabbil âlemiyn; es’elüke mûcibâti rahmetik, ve azâimi mağfiretik, velganiymete min külli birr, ves selâmete min külli ism, lâ tedâ’liy zenben illâ gaferteh, velâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke rızân illâ kadayteha yâ erhamer rahimiyn.

Anlamı:

  Tanrı yoktur. Halîm ve Kerîm olan Allâh vardır; Azîm olan Arşın Rabbi Allâh’ı tenzîh ederim. Hamd, âlemlerin rabbı olan Allâh’a aittir. Yâ Rabbi, beni, rahmet ve merhametinin gerektirdiklerine ve her iyi olana mazhar kıl; her günahtan selâmete çıkar; affetmediğin günah, kurtarmadığın dert kalmasın. Amin ey merhametli rahiym.

Bilgi:

HACET namazı diye bilinen, kişinin bir ihtiyacını, bir sıkıntısını, bir derdini Allâh`a arzedip, kurtuluş istemesi için önerilen namaz hakkında bakın Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor:

-Allah`tan veya insanoğullarından birinden bir hâceti (ihtiyacı) olan kimse, hakkıyla abdest aldıktan sonra, iki rek’ât namaz kılsın; bundan sonra İSTİĞFARDA bulunsun ve peygamber üzerine salâvat getirip şu şekilde duâ etsin."

Ve yukarıda naklettiğimiz duâyı tavsiye ediyor Efendimiz.

Başı dertte, sıkıntıda, belâda olan, şayet belirtilen şekilde namazı edâ eder, arkasından yukarıdaki duâyı okur ve arkasından da daha önce yazmış olduğumuz Talâk sûresindeki:

-Ve men yettekıllâhe yec`âllehu mahreca ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib, ve men yetevekkel alallâhu fehuve hasbüh."

âyetini bin defa tekrar ederse, Allâh’a en büyük ilticada bulunmuş olur.

Ayrıca bu âyete, belirtilen sayıda devam etmek suretiyle, muradı olana kadar okumak çok büyük fayda sağlar.

Hâcet konusunda pek çok evliyâullâhın en başta gelen tavsiyesi, istiğfardır.

"Şayet kişi yaptığı çalışmalar ile Allâh indinde kendisi için takdir edilmiş bulunan dereceye hak kazanamazsa, Allâh ona bir takım sıkıntı ve derdler verir, bunlara katlandırır da neticede o dereceyi ihsan eder" buyurulduğu için, bu durumu çok iyi anlamak icabeder.

Derecesini yükseltip, kusurlarını bağışlatan en tesirli şey de insan için İstiğfardır. Bu yüzdendir ki, başı dertte olanların istiğfar bölümünde naklettiğimiz "Seyyid-ül İstiğfar" denilen duâya devam etmeleri ve sabah akşam, ya da beş vakit namazın ardından okumaları pek faydalıdır. Yanlız şuna dikkat edilmelidir ki, manâsını bilerek ve hissederek istiğfarı yapmak kesin kez gereklidir.

*  *  *