Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

ALLAH`IN İSİMLERİ VE MÂNÂLARI

“Esmâ-ül Hüsna”diye bilinen Allah’ın isimleri bizler için son derece önemli anahtarlardır. Bu anahtarları kullanarak Allah’ı tanıma kapısından içeri girerebiliriz.

İnsanın “HALİFETULLAH” olması, bu yüce isimlerin mânâlarının kendisinden âşikâr olması dolayısıyladır…

Hatta daha derinlemesine bir ifâde ile, İnsan bu Allah isimleriyle kâim ve dâim varlıktır!.. Ve hatta tüm mevcûdat bu Allah isimlerinin mânâlarının sûretler halinde algılanaşından başka bir şey değildir!..

İşte bu sebepledir ki, âlemlerin Rabbı olan Allah’ı tanımak, ona karşı mârifet elde etmek istiyorsak, bu isimleri öğrenmek, mânâlarını kavramak mecbûriyetindeyiz …

Kâinat ismi altında düşündüğümüz her şeyin ve dolayısıyla insanın, Allah isimlerinin, Allah isimlerinin mânâlarının terkibi olduğundan geniş bir şekilde <<İNSAN ve SIRLARI>> isimli kitabımızda bahsetmiştik . O sebeple burada bu mevzûya daha fazla tamas etmeyeceğiz . Arzu edenler, oradan bu hususu derinlemesine tetkik edebilirler…

Burada, Allah’ın isimlerini öğrenmenin faydası ile ile alâkalı Hadîs-i Rasûlulâh’ı ve bu isimlerin mânâlarını ve kullardaki bazı zuhûr şekillerini anlatmaya çalışacağız.

*  *  *