Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

RASÛLULLAH ALEYHİ`S-SELÂM`DAN ÜÇ AÇIKLAMA

Şimdi de size Rasûlullah Aleyhi’s-Selâm’dan üç konuda açıklama nakletmek istiyorum… Birincisi, “SABIR” konusunda…

Muaz bin Cebel Radı’yallâhu Anh naklediyor bize bu açıklamaları:

“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti:

- Allah’ım senden SABIR isterim!..

- Sen Allah’tan BELÂ istedin!.. ÂFİYET iste!..”

Bu çok önemli bir uyarı… Rasûl Aleyhi’s-Selâm’ın bize işaret ettiği gerçek şu:Bir insan Allah’tan SABIR istediği zaman, farkında olmadan demektir ki, “bana belâ ver de sabredeyim”…İşte bunun için sabır istemeyi men ediyor Rasûl-i Ekrem ve

onun yerine “âfiyet iste” diyor!..

&

Gelelim ikinci uyarıya:

“Gene bir adamın duâ ettiğini duydu, Resûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem, adam şöyle diyordu:

Yâ Zel Celâli vel ikrâm…

Buyurdu ki

- Sana icâbet edildi…iste istediğini!..”

Burada da, duâ sırasında, “Zül Celâli ikrâm” ismiyle duâya başlamanın faydasına işâret ediliyor ve bu kelimenin zikrinin getireceği faydalar konusunda uyarılıyoruz…

&

Ve üçüncü açıklama…

Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve sellem bir adamın duâ ettiğini işitti ki, şöyle diyordu:

-Allah’ım, senden nimetin tamamını isterim!..

Sordular:

-Nedir nimetin tamamı ki?..

Adam cevap verdi:

-Ben bir duâda bulundum… Ve bu duâ sebebiyle hayır beklerim…(nimet nasıl tamam olur bilemiyorum.)

Açıkladı Rasûlullâh Salla’llâhu aleyhi ve sellem:

-Nimetin tamam olması, Cehennem’den kurtuluş ve Cennet’e giriştir!..”

Umarım bu üç hususu iyi anlar, gereğini de ona ğöre yaşarız.

*  *  *