Dua ve Zikir

Ahmed Hulûsi

GİRİŞ

1965 yılında ilk kitabımız olan "Manevî İbâdetler Rehberi"ni çıkartmıştık.

O gün için, kitap piyasasında, bu konuda çok büyük bir boşluk vardı... Son derece yetersiz dua kitapları arasında yaşanırken böyle bir eserin yayınlanması şart olmuştu.

Bizde elimizden geldiğince, az fakat öz bir dua kitabını, tamamiyle klâsik anlayışa uygun bir biçimde hazırlayıp, değerli müslüman kardeşlerimizin hizmetine vermiştik.

Aradan geçen uzun yıllar içinde pekçok sayıda baskı yapan bu kitabın ne sayıda Türkiye`ye yayılmış olduğunu bilemiyorum. Ama o kadar çok kişinin elinde-evinde bu kitabın bulunduğunu görüp duyuyorum, ki bunun şükrünü edâda âciz kalırım.

&

"Çocukluğumda babam, bir dua kitabı ile döndü eve. "REHBERİ İBADÂT`İL MÂNEVİYYE"... Ben de annem kadar hevesli ve meraklı olduğum için kitabı okuyup, güncel sıkıntılarım doğrultusunda değerlen dirmeye çalıştım. Örneğin hacet için, imanımı güçlendirmek için. Ve çok yararlarını gördüm kesinlikle... Evlenirken, babam bir tane de bana aldı aynı kitaptan; ve hâlâ okumaya devam ediyorum."

&

Şimdi kocaman çocukları olduğunu belirten bir okuyucumun mektubun dan bir paragraf arzettim sizlere.

Evet, Elhamdulillâh, nesillere ulaşan "klâsik kitap" hüviyetini kazanmış oldu bu ilk kitabımız.

Oysa, aradan geçen yıllar içinde, gerek araştırmalarımız sonucu, ve gerekse ilhamı rabbanî ile daha bir çok formüllere ulaştık. Ve istedik ki, bu yararlı bilgileri olabildiğince çok müslüman kardeşlerimiz ile paylaşalım...

Ayrıca, öyle bir «DUA ve ZİKİR» kitabı olsun ki, bu iki konuda pek çok sorunun cevabını, yetişmekte olan nesillerin ilmine ve anlayışına göre açıklasın.

İlk kitabımızı, gençliğin verdiği tecrübesizlik ile, bir naşirin inhisârına bırakmıştık, telîf hakkını vermemiz yüzünden!.

Oysa bu defa, Allah`ın inayetiyle, bu eserimizi tüm müslüman kardeşlerimize hibe ediyoruz!..

Bu kitabımızın telîf hakkı yoktur!

Para kazanmak için yazılmamıştır!.

İsteyen herkes; orijinaline sâdık kalmak şartıyla; bu kitaptan yararlanabilir ve çevresindekileri yararlandırabilir...

Dilediği kadar bastırtıp müslüman dostlarına hediye edebilir!. Bize de bir "Allah razı olsun" deyip; "Üç İhlâs bir Fâtiha" gönderirse ne âlâ!.

"Bir hayra vesile olan, o hayrı yapmış gibidir" buyurmuş Resûlümüz Muhammed Mustafa aleyhi`s-selâtu ves selâm efendimiz.

Niyâz ederim, Allah bizleri ömür boyu hayra vesile kılsın; şerre alet olmaktan, yarın çok pişmanlık duyacağımız fiiller ortaya koymaktan muhafaza buyursun.

Allah, cümlemize, bu kitabı, en güzel şekilde değerlendirmek nasip etsin ve elimizdeki değerin kıymetini idrâk ettirsin.

*  *  *