AHMED HULÛSİ

 YAŞAMIN GERÇEĞİ

         www.ahmedhulusi.org 


KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.


Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.


Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.


Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Ayrıca bu kitap ASLA PARAYLA SA ILMAZ.

Ancak bastıranın hediyesi olarak dağıtılabilir.

Allâh, bu kitabı bastırıp dağıtanların

ve basımda karşılıksız emeği geçenlerin

âhirete geçmişlerine ve yaşayanlarına

rahmet eylesin.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir,çoğaltılabilir,  

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

ALLÂH ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİ
 

ISBN: 978-975-7557-94-4

 

1. Baskı: 2000


Kapak  asarımı: Serdar Okan  

Grafik  asarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

Bilnet Matbaacılık

Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.

No:16 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 444 44 03

www.bilnet.net.tr
 

Bu kitabımı, “Niçin İslâm?” sorusuna

çok yönlü bir cevap arayanlara ithaf ediyorum.