AHMED HULÛSİ

      TEK’İN SEYRİ  

         www.ahmedhulusi.org 


KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.


Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.


Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.


Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-43-2

1. Baskı: 1995


Kapak Tasarımı: Serdar Okan  

Grafik Tasarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

İKON Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.  

Çobançeşme Cad. NO: 14

Kağıthane - İstanbul

Tel: 0212 3211193, Faks: 0212 2959334

info@ikonmatbaa.com

www.ikonmatbaa.com

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com
ONLARIN İHTİYÂRI (SEÇİM HAKKI) YOKTUR!..”  

(28.Kasas: 68)

SORU İLMİN YARISIDIR.

HZ. MUHAMMED (a.s.)

Arzda (bedeninizde  -  dış  dünyanızda)  ve  nefslerinizde (iç

dünyanızda) size  isâbet  eden  hiçbir  musîbet  yoktur  ki,  bizim

onu yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş)

olmasın! Muhakkak ki bu Allâh üzerine çok kolaydır!”  

“(Bunu  bildiriyoruz) ki elinizden kaçana üzülmeyesiniz ve size

verdiği ile de sevinip şımarmayasınız!”

(57.Hadiyd: 22-23)


Allâh’ın ahlâkıyla ahlâklanın!

Hz. Muhammed (a.s.)

Sen insanca düşünüyorsun ALLÂH gibi değil!

Hz. İsa (a.s.)

Bilmediklerinden  etkilenmediğin  gibi  algıladıklarından  da

etkilenme!

Ahmed HulûsiKatkıları  dolayısıyla  Sülale-i  Tâhire’den  Es-Seyyid  NEVZAD

SOYDAN’a teşekkürlerimle…  

Ahmed HULÛSİ