AHMED HULÛSİ

 RUH İNSAN CİN

    www.ahmedhulusi.org


 


KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.


Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.


Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.


Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-32-6

1. Baskı: 1972

Kapak Tasarımı: Serdar Okan  

Grafik Tasarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

İKON Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.  

Çobançeşme Cad. NO: 14

Kağıthane - İstanbul

Tel: 0212 3211193, Faks: 0212 2959334

info@ikonmatbaa.com

www.ikonmatbaa.com

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com


Hitabımız herkese, anlayışıncadır...

Ahmed Hulûsi


İDRAKın yüceliğine eremiyorsanız,

İNKÂRın basitliğinden sıyrılınız.

Ahmed Hulûsi


Hani biz meleklere “Secde edin Âdem’e” dedik de

İblis hariç hepsi hemen secde ettiler! İblis CİN

(türün)dendi...  

(18.Kehf: 50)


(Oysa İblis - bedensel dürtüler) Allâh’ın lânetine uğramıştır...

İblis: “Senin kullarından bir mukadder pay alacağım”...  

“Elbette onları saptıracağım, onları boş heveslerde

(bedensellikte) boğacağım; onlara emredeceğim de en’amın

(kendilerinden kurban olan davarların) kulaklarını kesecekler

ve dahi onlara emredeceğim, Allâh’ın yarattığını

değiştirecekler.” Kim Allâh’ı bırakır da şeytanı (egosunu -

bedensel dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten o apaçık bir

hüsrana uğramıştır.  

Onlara vaatlerde bulunur ve onlara umut verip sonu

hüsrana çıkacak arzular peşinde koşturur. (Oysa) şeytan,

aldanıştan başka bir şey vadetmemektedir.  

(4.Nisâ’: 118-120)


Eûzü Billâhi mineş Şeytânir raciym

Bismillâhir Rahmânir Rahıym

 

SORU İLMİN YARISIDIR.

Hz. Muhammed (a.s.)


Rabbi inniy messeniyeş şeytanu Bi nusbin ve azap; Rabbi

eûzü BiKE min hemezâtiş şeyâtıyn ve eûzü BiKE Rabbi en

yahdurûn. Ve hıfzan min külli şeytanin mârid.

(38.Sâd: 41 – 23.Mu’minûn: 97-98 – 37.Sâffât: 7)“KOZA”nızın dışındaki canlı türlerini ve iletişiminizi  

merak mı ediyorsunuz?..


Lütfen devam edin okumaya...