Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

114 - NÂS

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Kul e`ûzü BirabbinNâs;
De ki: "Sığınırım Nâs`ın Rabbine,"

2-) Melikin Nâs;
"Nâs`ın Meliki`ne,"

3-) İlâhin Nâs;
"Nâs`ın İlâhı`na,"

4-) Min şerril vesvâsil hannâs;
"El Vesvas`il Hannas`ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden."

5-) Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs;
"O ki, insanların içlerinde vesvese üretir."

6-) Minel cinneti ven Nâs;
"Cinlerden ve insanlardan!"

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...