Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

113 - FELAK

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Kul e`ûzü BiRabbil felak;
De ki: "Sığınırım Felak`ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nûrun) Rabbine"

2-) Min şerri mâ halak;
"Yarattığı halkının şerrinden"

3-) Ve min şerri ğâsikın izâ vekab;
"Karanlığı çöken gecenin şerrinden"

4-) Ve min şerrin neffâsâti fiyl`ukad;
"Düğümlere üfüren kadınların şerrinden"

5-) Ve min şerri hâsidin izâ hased;
"Haset ettiğinde, haset edicinin şerrinden!"

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...