Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

112 - İHLÂS

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Kul HUvAllâhu Ehad;
De ki: "HÛ Allâh EHAD`dır! (son - sınır kavramsız TEK`tir)"

2-) Allâhus Samed;
"Allâh SAMED`dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan)"

3-) Lem yelid ve lem yûled;
"Doğurmamış ve doğurulmamıştır; (kendisinden varolmuş meydana gelmiş ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur)"

4-) Ve lem yekün leHÛ küfüven ehad;
"O`na hiçbir küfuv (denk) olmadı! (hiçbir düşünülen O`na denk özellikler açığa çıkaramaz.)"

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...