Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

111 - TEBBET

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Tebbet yedâ ebiy lehebin ve tebbe;
Ebu Leheb`in elleri kurusun... Kurudu da!

2-) Mâ ağnâ `anhü maluhû ve mâ keseb;
Ne zenginliği ve ne de kazandığı ona fayda vermedi!

3-) Seyaslâ nâren zâte leheb;
Alevli bir ateşe maruz kalacaktır (o)!

4-) Vemraetüh* hammâletel hatab;
Onun karısı da... Odun hamalı olarak!

5-) Fiy ciydiha hablün min mesed;
Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu hâlde!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...