Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

110 - NASR

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) İzâ câe nasrullahi velfeth;
Nasrullah (Allâh nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık - şuur bakışı) geldiğinde,

2-) Ve raeytenNâse yedhulûne fiy diynillâhi efvâcâ;
İnsanları öbek öbek Allâh`ın dinine girer (Allâh sistemine uyar) hâlde gördüğünde,

3-) Fesebbıh BiHamdi Rabbike vestağfirHU, inneHÛ kâne Tevvâbâ;
Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O`ndan mağfiret dile! Muhakkak ki O, Tevvab`dır.

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...