Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

109 - KÂFİRÛN

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Kul yâ eyyühel kâfirun;
De ki: "Ey hakikat bilgisini inkâr edenler!"

2-) Lâ a`budu mâ ta`budûn;
"Sizin tapındığınıza (nefsi emmârenize - bağırsak beyninize) ben tapınmam!"

3-) Ve lâ entüm `âbidûne mâ a`bud;
"Siz de benim ibadet ettiğime abidler (ibadet eden kullar) değilsiniz."

4-) Ve lâ ene `abidün mâ `abedtüm;
"Sizin tapındıklarınıza ben abid (ibadet eden kul) değilim."

5-) Ve lâ entüm `âbidûne mâ a`bud;
"Siz de benim kulluk ettiğime abidler (kullar) değilsiniz."

6-) Leküm diynüküm ve liye diyn;
"Sizin din (anlayışınız) size, benim din (anlayışım) banadır!"

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...