Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

108 - KEVSER

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) İnnâ a`taynâkel Kevser;
Muhakkak ki biz verdik sana O Kevser`i!

2-) Fe salli li Rabbike venhar;
O hâlde Rabbin için salâtı yaşa ve kurbanı (benlik) kes!

3-) İnne şânieke hüvel`ebter;
Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...