Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

106 - KUREYŞ

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Li iylâfi Kureyşin;
Kureyş`in ülfet ve hürmete mazhariyeti için,

2-) Îylâfihim rıhleteş şitâi vas sayf;
Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için.

3-) Felya`budû Rabbe hâzelBeyt;
Bu Beyt`in Rabbine (tevhid ehli olarak) kulluk etsinler!

4-) Elleziy at`amehüm min cû`ın ve âmenehüm min havf;
O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti.

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...