Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

105 - FİYL

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Elem tera keyfe fe`ale Rabbüke Bi ashâbil fiyl;
Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, ashab-ı fil`e?

2-) Elem yec`al keydehüm fiy tadliyl;
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3-) Ve ersele aleyhim tayren ebâbiyl;
İrsâl etti üzerlerine tayrân ebabil`i (Ebabil kuşları).

4-) Termiyhim Bi hıcâretin min sicciyl;
Atıyorlardı onlara, kurumuş çamurdan taşlarını.

5-) Fece`alehüm ke`asfin me`kûl;
Nihayet onları yenmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...