Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

104 - HÜMEZE

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Veylün li külli hümezetin lümezeh;
Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!

2-) Elleziy cemea mâlen ve addedeh;
O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A.H.)!

3-) Yahsebü enne malehû ahledeh;
Sanır ki varlığı, onu ebedî dünyada yaşatacak hâlde!

4-) Kellâ, leyünbezenne fiyl hutameti;
Hayır, (iş sandığı gibi değil)! Yemin olsun ki o, Hutame`ye (insanı darmadağın edip göçertene) atılacaktır.

5-) Ve mâ edrake mel hutameh;
Hutame`yi sana bildiren nedir?

6-) Narullahil mûkadeh;
(O Hutame, fıtratından gelen bir şekilde bilincinde açığa çıkan) Allâh`ın tutuşturulmuş Nârı`dır!

7-) Elletiy tettali`u alel ef`ideh;
O ki çıkar (kaplayıp örter) FUADlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar) üzerine.

8-) İnneha aleyhim mu`sadeh;
Muhakkak ki o (Hutame) onların üzerine kapatılıp kilitlenmiştir (içinde ebedî mahpusturlar).

9-) Fiy `amedin mümeddedeh;
Uzatılmış direkler içinde.

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...