Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

101 - KARİ’A

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) El kari`atü;
El Karia!

2-) Mel kari`atü;
Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) Ve mâ edrake mel kari`ah;
El Karia`yı bilir misin nedir?

4-) Yevme yekûnün Nasu kelferaşil mebsûs;
O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Ve tekûnül cibalü kel `ıhnil menfûş;
Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

6-) Feemma men sekulet mevaziynüh;
(İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa,

7-) Fe huve fiy `ıyşetin radıyeh;
O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir!

8-) Ve emma men haffet mevaziynüh;
Ama kimin de getirisi hafif kalırsa,

9-) Fe ümmühû haviyeh;
Onun anası, Haviye`dir (çok derin bir çukur).

10-) Ve mâ edrake ma hiyeh;
Onun ne olduğunu bilir misin?

11-) Narun hamiyeh;
(O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...