Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

99 - ZİLZÂL

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) İzâ zülziletil Ardu zilzaleha;
Arz (beden), şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında;

2-) Ve ahrecetilArdu eskaleha;
Arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığında,

3-) Ve kalel İnsanu ma leha;
İnsan (bilinç, bedene bakarak): "Buna ne oluyor?" diyerek (panik yaşadığında),

4-) Yevmeizin tühaddisü ahbâreha;
İşte o süreçte haberlerini söyler.

5-) Bienne Rabbeke evha leha;
Rabbinden ona vahiy ile.

6-) Yevmeizin yasdurun Nasu eştaten li yürav a`malehüm;
O gün insanlar, gruplar hâlinde çıkar ki çalışmalarının sonucunu görsünler!

7-) Femen ya`mel miskale zerretin hayren yerah;
Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür.

8-) Ve men ya`mel miskale zerretin şerren yerah;
Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...