Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

95 - TİYN

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) VetTiyni vezZeytûni;
İncir`e ve Zeytin`e,

2-) Ve Tûri Siyniyne;
Sîna Dağı`na;

3-) Ve hâzelBeledil`Emiyn;
Şu emin beldeye ki,

4-) Lekad halaknel`İnsane fiy ahseni takviym;
Gerçekten biz "İnsan"ı en güzel bir sûrette yarattık.

5-) Sümme radednahu esfele safiliyn;
Sonra da onu esfeli sâfîliyn`e (dünyaya/dünyasına) reddettik!

6-) İllelleziyne amenû ve amilussalihati felehüm ecrün ğayrü memnûn;
Sadece (hakikatine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar hariç! İşte onlar için kesilmeyen bir karşılık vardır!

7-) Femâ yükezzibüke ba`dü Biddiyn;
Bundan sonra dini (Hakikat ve Sünnetullâh apaçık ortada iken) sana yalanlattıracak ne olabilir?

8-) EleysAllâhu Biahkemilhakimiyn;
Allâh hükmedenlerin en mükemmel hükmedeni değil mi?

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...