Kur’ân-ı Kerîm Çözümü

Ahmed Hulûsi

94 - İNŞİRAH

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Elem neşrah leke sadrek;
Senin göğsünü açmadık mı (darlığını genişletmedik mi)?

2-) Ve vada`nâ `anke vizrek;
(Hakikati açarak beşeriyet) yükünü senden almadık mı?

3-) Elleziy enkada zahrek;
Ki o (-nun ağırlığı), senin belini çatırdatmıştı!

4-) Ve refa`nâ leke zikrek;
Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaşatarak) yüceltmedik mi?

5-) Feinne me`al `usri yüsrâ;
Bu yüzdendir ki, kesinlikle zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

6-) İnne me`al `usri yüsrâ;
Evet, kesinlikle her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

7-) Feizâ ferağte fensab;
(İşlerinden) kurtulunca, (esas işinle) yorul!

8-) Ve ila Rabbike ferğab;
Rabbini değerlendir!

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla "yok"u var, "var"ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle...