AHMED HULÛSİ

      www.ahmedhulusi.org      İSLÂM’IN
TEMEL ESASLARI
KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.


Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir, çoğaltılabilir,

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

Allâh ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİ


 

ISBN: 978-975-7557-53-1


1. Baskı: 1997


Kapak  asarımı: Serdar Okan  

Grafik  asarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

Bilnet Matbaacılık

Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad.

No:16 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: +90 216 444 44 03

www.bilnet.net.tr

 

 

Ârif Allâh’a yönelir; gâfil, dedikoduyla tükenir!..

Ahmed HULÛSİ

Nankörler gafletlerinden başka bir şeyi arttırmadılar.

Ahmed HULÛSİ

Görüyorsan şükürdesin, gâfilsen küfürdesin!..

Ahmed HULÛSİ

İnsanların kurtuluşu, İslâm Dini’ni ve dayandığı Allâh

sistemini anlamadadır.

Ahmed HULÛSİ

Mecazı “Hakikat” sandılar; “Hakikat”i mecazda arayarak

ömürlerini zâyi ettiler.

Ahmed HULÛSİ