AHMED HULÛSİ

  İNSAN ve SIRLARI 1 & 2

www.ahmedhulusi.org


 KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.


Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir, çoğaltılabilir,

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

Allâh ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİ


 

Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-30-2

1. Baskı: 1986


Kapak Tasarımı: Serdar Okan  

Grafik Tasarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

İKON Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.  

Çobançeşme Cad. NO: 14

Kağıthane - İstanbul

Tel: 0212 3211193, Faks: 0212 2959334

info@ikonmatbaa.com

www.ikonmatbaa.com

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com

 

Bu kitabı, Dünya’nın her yerindeki, Gerçeğe eren ve O’nu

yaşayan kardeşlerime ithaf ediyorum.

Ahmed HULÛSİ


SORU İLMİN YARISIDIR.

Hz. MUHAMMED (a.s.)

“...De ki: ‘Rabbim ilmimi arttır.’”

(20.Tâhâ: 114)


“...Hâlâ tefekkür etmiyor musunuz?”

(6.En’am: 50)


Hz. Âli’ye hitaben:

“...Sen Allâh’a aklın ile yakın ol!..”  

(Hadîs-î Şerîf)

Gözüyle yaşayan mahlûkattan değil,

Basîretle yaklaşan Ehl-i Kemâlâttan ol!

Ahmed HULÛSİ


Bu kitap, düşünebilen beyinler için kaleme alınmıştır.

Ahmed HULÛSİ


Kendini tanımak istiyorsan, önce biyolojik-madde beden veya  

devamı olan RUH-astral beden olmadığını fark etmek ve idrak

etmek zorundasın.
Ahmed HULÛSİ