AHMED HULÛSİ

MUHAMMED MUSTAFA 1

                www.ahmedhulusi.org


         ABDULLÂH RASÛLULLÂH

MUHAMMED MUSTAFA

                       (AleyhisSelâm)

                    1


KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.AHMED HULÛSİ

Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978 -975 -7557-27-2

1. Baskı:  1994

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.  

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu  -  İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com  

 

Seni âlemler (insanlar)   için sadece rahmet olarak irsâl ettik!
(21.Enbiyâ’: 107)  

SORU İLMİN YARISIDIR.  
Hz.MUHAMMED   (a.s.)  

Şehâdet  ederim ki Tanrı yoktur

Yalnızc a  ALLÂH   vardır…

Şeh âdet ederim ki kesinlikle,

MUHAMMED MUSTAFA AleyhisSelâm

Abdull âh, Rasûlullâh  ve HatemünN ebiyyindir.
AHMED HULÛSİ