AHMED HULÛSİ

  AKIL ve İMAN

      www.ahmedhulusi.org
KAPAK HAKKINDA

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise

aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi  hat  sanatı ile

yazılmış olan "Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh" cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen vardır;

Muhammed  (aleyhisselâm)  bu  anlayışın

Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde yer

alması,  Ahmed  Hulûsi’nin  bu  anlayışı  tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda baş

tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan  aydınlığa  açılan  Kelime-i  Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu temsil

eden  yeşil  renkte  yansıyan  ışık,  Ahmed

Hulûsi’nin  kaleminden,  işaret  ettiği  konuda

aydınlanmayı amaçlayan “kitap isminde” beyaz

renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin, onu

değerlendirebilenlere  sağladığı  aydınlanma  da

kitap  içeriğinin  özetlendiği  arka  kapak

zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir, çoğaltılabilir,

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

Allâh ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİAKIL ve İMAN

AHMED HULÛSİ

 

Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-39-5

 

1. Baskı: 1993

Kapak Tasarımı: Serdar Okan  

Grafik Tasarım: Öznur Erman

Film, Baskı ve Cilt:  

İKON Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.  

Çobançeşme Cad. NO: 14

Kağıthane - İstanbul

Tel: 0212 3211193, Faks: 0212 2959334

info@ikonmatbaa.com

www.ikonmatbaa.com

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com

“Ey iman edenler, ‘B’ harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allâh’a,

O’nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine)

gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...”  

(4.Nisâ’: 136)

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, elbette hepsi toptan iman

ederdi... Olayın gerçeği bu iken; sen, iman etmeleri için insanları

zorlayacak mısın?”

(10.Yûnus: 99)

“Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise o, gelecek sonsuz yaşamda

da âmâdır (kördür)! (Düşünce) yolu (tarzı) itibarıyla daha da sapmıştır!”

(17.İsra’: 72)

“SORU İLMİN YARISIDIR.”

Hz. Muhammed (a.s.)


“HERHANGİ BİR KİMSE DİN KARDEŞİNE KÜFÜR İSNAD EDERSE,

BU SEBEPLE İKİSİNDEN BİRİ MUHAKKAK KÜFRE DÖNER!.. EĞER

O KİMSE DEDİĞİ GİBİ İSE NE ÂLÂ, AKSİ TAKDİRDE SÖZÜ KENDİ

ALEYHİNE DÖNER!..”

Sahih Müslim

“Kurân’ı derinlemesine - sistemli düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri

(şuurları) kilitlerle (yanlış değer yargıları ile) mi kilitli!”

(47.Muhammed: 24)

“Andolsun ki Kurân’ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü

için! Buna göre bir düşünen yok mu?”

(54.Kamer: 32)

“Rabbin dilediğini yaratır ve seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) yoktur!..”

(28.Kasas: 68)