AHMED HULÛSİ

    Gavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ

“GAVSİYE” AÇIKLAMASI

                   www.ahmedhulusi.org

K A P A K  H A K K I N D A

Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve

bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi

ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder.

Kapakta yer alan amblem, Kûfi hat sanatı ile

yazılmış olan “Lâ ilâhe illâ Allâh; Muhammed

Rasûlullâh” cümlesidir ve bu “tanrılık kavramı

yoktur, yalnızca Allâh adıyla işaret edilen

vardır; Muhammed (aleyhisSelâm) bu anlayı-

şın Rasûlü’dür” anlamını taşır.

Amblemin ön kapakta ve her şeyin üzerinde

yer alması, Ahmed Hulûsi’nin bu anlayışı tüm

eserlerinde ve hayatı boyunca her anlamda

baş tacı yapmış olmasının sembolik ifadesidir.

Karanlıktan aydınlığa açılan Kelime-i Tevhid

penceresinden Allâh Rasûlü’nün nûrunu

temsil eden yeşil renkte yansıyan ışık,

Ahmed Hulûsi’nin kaleminden, işaret ettiği

konuda aydınlanmayı amaçlayan “kitap

isminde” beyaz renkte somutlaşmıştır.

Allâh Rasûlü’nün nûruyla yayılan bilginin,

onu değerlendirebilenlere sağladığı aydınlanma

da kitap içeriğinin özetlendiği arka

kapak zeminindeki beyaz renk ile ifade edilmiştir.
Tüm eserlerimiz gibi, bu kitabın da telif

hakkı yoktur.

Bu kitap orijinaline sadık kalmak kaydıyla

herkes tarafından basılabilir, çoğaltılabilir,

yayımlanabilir ve tercüme edilebilir.

ALLÂH ilminin karşılığı alınmaz.

AHMED HULÛSİGavs-ı Â’zâm ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ

“GAVSİYE” AÇIKLAMASI

AHMED HULÛSİ

Yayın ve Dağıtım: KİTSAN

ISBN: 978-975-7557-38-8

KİTSAN KİTAP BASIM YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.

Divanyolu Cad. Ticarethane Sok. Tevfikkuşoğlu İşhanı

No:41/3, 34400 Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 0212 5136769, Faks: 0212 5115144

www.kitsan.com


 

“…Kesinlikle müşrikler necistir …”

(…İnnemel müşrikûne necesün…)  

(9.Tevbe:28)

Ona (Bilgiye), (şirk pisliğinden - hayvaniyetinden) arınıp, tâhir olanlardan başkası dokunamaz!

(La yemessehu illel mutahherun)  

(56.Vâkı’a:79)

Allâh yanı sıra tanrıya (dışsal güce) yönelme! Tanrı yoktur, sadece “HÛ”; Her şey (şey’iyeti itibarıyla) yoktur

sadece O’nun vechi (mevcuttur)! Hüküm O’nundur... O’na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına)

döndürüleceksiniz!

(28.Kasas:88)

İndî Sâni’de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR;

Kâinatın cümlesi bu; NOKTA’da bir NÜKTEDİR!

Ken’an Rifâî