Hazreti Ebubekr Es Sıddık

Ahmed Hulûsi

HAZRETİ EBU BEKR`İN "HALİFE" SEÇILIŞI

Hemen yanlarında daha bir kaç kişi olmak üzere hep beraber oraya gittiler...

Saide Sofası oldukça kalabalıktı...

Ayağa kalkmış olan birisi, "hilafet"in Ensar`da olması lazım geldiğini söylüyordu.

Halbuki bu durum, büyük bir ayrılık, ve ikilik çıkmasına sebep olacak şartları oluştururdu. Bu daIslâmın çökmesi olurdu.

Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekr es Sıddık ayağa kalkarak önce Rasûlü Ekrem`in bir hadisini nakletti ve ona ilave etti:

-"Bütün mü`minler üzerinde hükümet etme yetkisi Kureyşlilerindir!.", buyurmuştu Resulullah...

Bu sebeple bizim O`na itaat etmemiz gerekmektedir.

Şimdi ben size iki kişi tavsiye ediyorum, hangisini dilerseniz onu seçin...

Dedi ve iki yanında bulunan, Hazreti Ömer ile Hazreti`nin ellerini yukarı kaldırdı...

Bu sözler orada bulunan herkesin aklını başına getirmişti..

Hazreti Ömer, Hazreti Sıddık`ın hilafete namzet olarak kendisini iieri sürdüğünü görünce, tüyleri diken diken olmuştu:

-İçinde Ebu Bekr gibi bir insanın bulunduğu cemiyete ben asla halifelik edemem...

Dedi ve ardından Hazreti Sıddık`a dönerek:

-Ver elini Ya Eba Bekr!.. Ben sana biât ediyorum!..

Diye, Hazreti Ebu Bekr es Sıddık`a bağlılık ve itaat yemini etti. Sonra da, orada bulunanlara şöyle hitab etti:

-YA ENSAR! CENÂB-I RASÛLULLAH, HASTA OLUP YATAĞA DÜŞTÜĞÜ ZAMAN, İMAMET İÇİN HEPİMİZİN BAŞINA EBU BEKR`İN GEÇMESİNİ EMRETTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ...

BURADA, KENDİSİNİ EBU BEKR`DEN DAHA EHİL, DAHA KÂMİL VE DAHA BİLGİLİ GÖREN KİM VARSA, O ORTAYA ÇIKSIN?..

Hazreti Ömer`in bu hitabı üzerine oradakiler cevap verdi:

-Hayır!... Yoktur!...

-Allah göstermesin!...

-O`ndan ehli yoktur!...

-Daha ehli bulunamaz!...

Bundan sonra orada bulunan Hazreti Ebu Ubeyde başta olmak üzere, Hazreti Osman, Hazreti Abdurahman ve diğerleri, derhal yeni "Halife" Hazreti Ebu Bekr es- Sıddık`a bağlılık ve taat yeminini ettiler.

Böylece,Islâm`ın otuz yıl sürecek olan, bu günkü deyimle Cumhuriyet veya demokrasi devri başladı.

Bu devrin gene bu günkü deyimlr ilk Cumhurbaşkanı da ittifak ile seçilen Hazreti Sıddık idi....

 *  *  *