Hazreti Ebubekr Es Sıddık

Ahmed Hulûsi

HAZRETİ EBU BEKR`İN EFENDIMIZE İMAMETTE VEKÂLETİ

Cenâb-ı Resul`ün hastalığı son günlerde iyice artmıştı...

Namaz vaktinin geldiği anda, Rasûlü Ekrem, namaza çıkacak kuvvete sahip olmadığı için, Ebu Zem`e ile Ebu Bekr es Sıddık Hazretlerine namaz kıldırması için haber yollamıştı.

Fakat Ebu Zem`a Hazreti Sıddık`ı orada göremediği için, hemen yakınında oturmakta olan Hazreti Ömer`e:

-Haydi kalk, namazı sen kıldır!..

Demişti. Bunun üzerine Hazrei Ömer de cemaata namaz kıldırmak üzere mihraba geçti...

Ancak, mihraba imam olarak Hazreti Ebu Bekr es Sıddık yerine Hazreti Ömer`in geçtiğini görünce Rasûlü Ekrem, derhal müdahale etti:

-Ebu Bekr nerede?...işin böyle olmasını Allah da istemez, müslümanlar da!.

Bu durumda derhal Hazreti Sıddık bulundu ve imamete geçirildi.

Bundan bir zaman sonra Rasûlü Ekrem`in hastalığı (Humma) büsbütün arttı.

Gene namaz vakti gelmişti ki, ezan dahi okunmuştu. Hastalığının şiddetinden yerinden kalkamaz bir haldeydi Rasûlü Ekrem :

-Ebu Bekr`e söyleyin, cemaata namaz kıldırsın!..

Buyurdu.

Yanında bulunan Hazreti Ayşe, babası için:

-Ebu Bekr yufka yüreklidir, Ya Resulallah; Senin yerinde durup da halka namaz kıldıramaz!..

Deyince, Rasûlü Ekrem ikinci defa emir verdi:

-Ebu Bekr`e söyleyin, cemaata namaz kıldırsın!.

-Ebu Bekr yufka yüreklidir, cemaate namaz kıldıramaz Ya Resulallah...

Diye ikinci kez mazeret beyan etti Ayşe...

-Şüphesiz ki siz Yusuf`un zamanındaki kadınlar gibisiniz!...

Ebu Bekr`e söyleyin (diyorum) halka namaz kıldırsın!...

Artık bu kesin emir üzerine, Hazreti Ebu Bekr es Sıddık`a haber gönderildi namazda "imam olması" için; ve bundan sonra da Rasûlü Ekrem`in ebedi hayata intikÂline kadar geçen süre zarfında on yedi vakit namazı Hazreti Sıddık kıldırdı.

 *  *  *