Yaşamın Gerçeği

Ahmed Hulûsi

ZORUNLU AÇIKLAMA
AHMED HULÛSI KIMDIR? AMACI NEDIR?

Değerli okurum;

İslâm Dini’ni güncel anlayışla, çok yönlü ve ana hatlarıyla anlatan bu özlü kitapta “Niçin İslâm” sorusunun cevabını bulacaksınız.

Öncelikle,  burada, pek çok kişiden gelen bir soruya kısaca cevap vermek istiyorum... Soru şu...

Ahmed Hulûsi kimdir, amacı nedir?

Biline ki...

İlk kitabı 1965 yılında yayınlanmış olmak üzere, 30 kitabı pek çok sesli ve video sohpet  kaseti bulunan bu düşünür, kendisindeki bilgileri insanlarla tümüyle karşılıksız olarak paylaşmaktadır.

Kimseden maddi veya siyasî, ya da manevî bir beklentisi olmayıp, yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak bilgilerinin bir kısmını sizlerle paylaşmaktadır.

Altmış yaşındaki Ahmed Hulûsi, yıllar önce başka kitaplarında da yazdığı gibi, ne bir din adamıdır, ne bir şeyhtir, ne bir hocadır, ne de bir ilâhiyatçı!

Ahmed Hulûsi’nin ne bir tarikatı vardır, ne bir cemiyeti ve ne de herhangi bir isimle anılan topluluğu!

Ahmed Hulûsi, çeşitli çevrelerce kendisine yakıştırılan her türlü pâye, ünvan ve etiketlerden beridir!

Ahmed Hulûsi, yalnızca...

Düşünebilen beyinlerle düşüncelerini paylaşmaya çalışan bir düşünürdür!. Bunun dışında hiçbir etiketi, ünvanı yoktur ve kimseden de bir pâye beklememektedir.

Hepsi, bundan ibaret!

İslâm Dini’ni, Kurânı Kerîm, Kütüb-ü Sitte (altı önde gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen; geçmişteki ünlü tasavvuf sîmalarının çalışmalarını değerlendirerek, gereklerini yaşadıktan sonra; bunları, günümüz ilmiyle de birleştirerek değerlendiren ve mantıksal bütünlük içinde BİR SİSTEM olarak sizlere açıklayan Ahmed Hulusi; insanların kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir.

Basit beyinler yaşamlarını, kişilikle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler ise fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler!.

Bu nedenle, Ahmed Hulûsi kendisini ön plana çıkartmamakta; kitaplarına 40 yıla yakın zamandır “soyadını” koymamaktadır; insanların şu veya bu şekilde çevresinde bir halka oluşturmaması için... Bugün dahi, görüştüğü çok az sayıda insan vardır. Kitaplara resmini koymasının nedeni ise, Anadolu’nun birkaç yerinde, “Ben Ahmed Hulusi’yim diyen” yalancıların, çevrelerine insan toplayıp onları kandırmaya başlamasından sonradır.

Sürekli sarı basın kartı sahibi, gazeteci Ahmed Hulûsi, bu alan dışında profesyonel olarak hiç bir işle meşgul olmamış; hiçbir teşkilât, dernek, parti üyesi olmamıştır.  Bütün yaşamı, çağdaş bilimler-İslâm-Tasavvuf araştırmalarıyla devam etmiş; kitap ve yazıları ile sesli sohpetlerinin tamamını internet üzerinden okuyucularına ücretsiz ve tam metin olarak indirilebilir şeklinde yayınlamış İLK yazardır.

Hiç bir yazılı, sesli veya görüntülü eserinin TELİF HAKKI OLMAYAN yazarın eserleri, pek çok değerlendiren tarafından orijinaline uygun olarak bastırılıp karşılıksız olarak çevrelerine dağıtılmaktadır... Bugün milyonlarca ailenin evinde Ahmed Hulûsi imzalı eserin varolması, onun için yeterli şereftir.

Bu konulardaki detaylı çalışmaları aşağıdaki bazı internet sitelerinden inceleyebilir; dilediklerinizi tümüyle kendi PC’nize indirebilirsiniz.

www.ahmedhulusi.com

www.ahmedbaki.com

www.allahvesistemi.org

Sonuç olarak şunu vurgulayayım...

Herkesin görüşü kendi bilgi tabanının sonucu kadardır! Bu eserleri kendiniz değerlendirmeye çalışın!. Yazarla değil, yazılanla ilgilenin. Sizlere karşılıksız olarak verilen bu Allah hibesi ilmi hakkıyla inceleyin.

Ebedî yaşamınıza yön verebilecek düzeyde Allah ve Sistemini (sünnetullah) anlatan bu eserler umarım sizlere yeni ufuklar açar.

Saygılarımla,
Ahmed Hulûsi
North Carolina, USA

*  *  *