Tek`in Seyri

Ahmed Hulûsi

BİR DE 1400 YIL ÖNCESİNE BAKALIM

Burada Rasûlullah Aleyhisselâm’ın 1400 küsur yıl önce yaptığı şu açıklamaya dikkatinizi çektikten sonra konuya devam etmek istiyorum:

"Zerre, küllün aynasıdır"!.

(En küçük noktada tümün bütün özellikleri mevcuttur)

"Bohm`un geliştirdiği fikirlerden en akıl karıştıranı "TEKLİK" görüşüdür...

Kozmosta herşey, gizli iradenin kesintisiz holografik yapısı olduğundan; parçalardan söz etmek anlamsızdır!. Bu muslukları, ana kaynağın parçaları olarak anlatmaya benzer.

Bu yüzden elektron, ilk temel madde değil; holohareketin bir görünüşüdür!. Evrendeki herşey bir halının motifleri gibi TÜME bağlıdır!.

Einstein, uzay ve mekânın, birbirine bağlı olduğunu söylediği zaman dünya hayret etmişti... Bohm bu görüşü bir basamak daha yükseltti.

Ve, "evrende herşey birbirinin devamı olarak süreklilik arzetmektedir"; dedi. Bunu gözönüne alınca, herşey, aynı şeydir; "SOM, BÖLÜNMEZ, TEK"!

Örneklemek gerekirse, bir nehirdeki girdapların hepsi ayrı büyüklük, hız ve yöndedirler; ama girdap nerede biter, nehir nerede başlar ayırt edemeyiz.

Holohareketi, parçalara ayırmak, kendi düşünce yapımıza uygun olduğu için yapılır. Bu parçaları, göresel BAĞIMSIZ "ALT GRUPLAR" diye adlandırmak daha doğru olur.

Bohm, dünyayı parçalara ayırıp, incelemeyi; ve herşeyin birbiri ile olan dinamik iletişimini ihmal etmeyi en büyük yanılgımız olarak görmektedir. Örneğin, dünyanın veya vücudumuzun bir parçasını, tümü düşünmeden çıkartmak, sonumuza dahi sebep olabilir.

*  *  *