Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

REENKARNASYON-TENÂSUH!.. HİND FELSEFESİ

CİNLERİN TOPLUMU DİN’DEN-İSLÂM’DAN UZAKLAŞTIRMA PROGRAMI içinde yer alan ikinci bir çalışma türü de, olabildiğince HİND Felsefesini yaymaktır.

Gerek UZAYLILAR kisvesi altında, gerekse de RUHLAR adı altında verilen tebliğlerde BUDA övülmekte, yüceltilmekte ve HİND felsefesinin üstünlüğü, hüküm altına aldıkları bireyler tarafından topluma yayılmaya çalışılmaktadır

BİLGİ KİTABI ALTIN ÇAĞ

Fasikül: 20/ Sayfa: 177

"Teozofi, TANRIYA ERMİŞLİĞİ gaye edinen bir öğreti sistemidir. Bu BİLİM ilk defa portakal tarikatı ile evrensel bilince ulaşma yolu takip etmiştir. Ondan sonra BUDA rahipleri bu yolu izlemiştir. BUDA, planetinizde bu yolda resmen çığır açan, bu bilince yetiştiren TEK ULUDUR..."

Bu felsefenin temelinde de "reenkarnasyon" yâni, "ölümden sonra tekâmül etme amacıyla yeniden bir bedenle dünyaya gelme" görüşü yatmak tadır. İslâm Dini böyle bir olayı kesinlikle reddetmekte; ölümü tatmış kişilerin, ruh bedenle sonsuza dek, geri dönüşsüz bir biçimde başka platformlarda yaşamına devam edeceğini vurgulamaktadır.

"Reenkarnasyonun" asla sözkonusu olmadığını anlatan bir çok âyet ve hadis mevcuttur ki biz bunları ilgili bölümlerde bütün tafsilâtı ile açıkladık. Örnek olmak üzere burada bir âyet meâli verelim:

-Rabbim şeytanların saptırmalarından sana sığınırım; sana sığınırım onların çevremde bulunmalarından. (Geri döneceklerine inananların) Her birine ölüm gelip çatınca diyeceklerdir:

"Rabbim beni dünyaya geri gönder!.. Tâ ki boşa geçirdiğim yaşam yerine yararlı çalışmalar yapabileyim.

Hayır, onların söylediği boş sözden ibarettir. Önlerinde mahşer gününe kadar kalkmalarını engelleyen berzah vardır..."(Mü`minun Sûresi: 23/ Ayet: 97-100)

Görülüyor ki, bu âyette, insanların, ölüm olayını geçirdikten sonra "HAŞR" denilen tüm insanların birarada toplanacakları zamana kadar bir daha dünyaya geri gelmeleri asla söz konusu değildir.

*  *  *