Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

ALDATMACA, ALDATMACA KANARSAN!.

Evet, bu UZAYLILARIN işi gücü, insanları, aldatmak, kandırmak, umutlandırmak, korkutmak, seçilmiş kişiler olduklarına inandırarak gururlarını okşayıp hükümleri altına almakdır.

Evet, kendilerinin kâh "CİN" ya da "ŞEYTAN" olduklarını açıklayıp, gerçekte, çok iyi varlıklar (!) oldukları masalıyla insanları kandırmaya çalışan; kâh da UZAYLI kurtarıcılar olduğu masalını yutturmaya çabalayan bu varlıklar; çoğunlukla da insanların gururlarını pohpohlayıp, seçilmiş varlıklar olduklarına onları inandırarak hüküm altına almaya gayret göstermektedirler.

CİNLER`in tüm yutturmacalarına karşılık bakın Kur`ân-ı Kerîm`de insanları nasıl uyarmakta, CİNLERİN zararlarını nasıl vurgulamaktadır:

"İBLİS SECDE ETMEDİ; O TOPRAKTAN BEN ATEŞTEN YARATILDIM, dedi?.. BÜYÜKLENDİ, KAFİR OLDU" (gerçeği örttü)... (38-74)

"İBLİS SECDE ETMEDİ; ÇÜNKÜ CİN İDİ..." (18-50)

"CİN" türünden olan varlık, eskiden "Azâzil" ismiyle anılırken, "İNSANA SECDE ETMESİ" emrine muhatap olduğu zaman, iltibasa (yâni ikileme) düşmesi sebebiyle "İBLİS" lakabıyla lakablanmıştı!.. Secde etmeyi kabûllenmeyip, tüm insanları azdırmaya yani "şeytânîyet" vasfını, özelliğini ortaya koymaya karar verince de, bu defa kendisine "ŞEYTAN" diye hitâbedildi. İşte CİNLERE, bu zamandan sonra "ŞEYTAN" lakabıyla hitâb edilmeye başlandı. Çünkü CİNLER, artık bütün ŞEYTÂNÎYETLERİYLE insanlara karşı saldırıya geçiyorlardı...

Bakın "ŞEYTAN" diye anılan CİNLER konusunda Kur`ân-ı Kerîm bizleri nasıl uyarıyor:

"ONLAR ALLAH’I BIRAKARAK ŞEYTANI VELİ, DOST EDİNMİŞLERDİ DE, O YOLDA HIDÂYET ÜZERE OLDUKLARINI ZANNEDİYORLARDI..." (7-30)

"ŞEYTAN ONLARA YAPTIKLARINI SÜSLÜ GÖSTERDİ VE ALLAH ÖĞRETİSİNDEN SAPTIRDI..." (29-38) (16-63)

"ONLARA VESVESE VERDİ. BEN SİZE DOSTUM, NASİHAT VERİYORUM, DİYE YEMİNLER ETTİ. GURURLARINI OKŞAYARAK ONLARI ALDATTI." (7-21/22)

"EY ADEMOĞULLARI ŞEYTANA KULLUK ETMEYİN!.. O, SİZİN APAÇIK DÜŞMANINIZDIR!.. ŞEYTAN, SİZDEN BİRÇOK KİMSEYİ SAPTIRMIŞTIR!" (36-60/62)

"ŞEYTAN ONLARI İDARESİNE ALMIŞ, ALLAH’I ZİKRETMEYİ UNUTTURMUŞTUR. ONLAR, ŞEYTANIN GRUBUDUR!... ŞEYTANA TÂBÎ OLANLAR HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR..."

"RAHMAN’IN ZİKRİNDEN YÜZ ÇEVİRENE ŞEYTAN MUSALLAT OLUR VE ARKADAŞI OLUR. SONRA GERÇEKLERİ SAPTIRIR VE ONU HİDÂYETTEN UZAKLAŞTIRIR. ONLARSA, BU DURUMDA HİDÂYETE ERDİKLERİNİ SANIRLAR!..." (43-36/37)

"İBLİS’İN, ONLAR  (İnsanlar)HAKKINDA TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI.  MÜ`MİNLERDEN OLAN GRUPTAN GAYRISI ONA TÂBÎ OLDULAR.  HALBUKİ, İBLİS’İN, ONLAR ÜZERİNDE ZORLAYICI BİR GÜCÜ YOKTUR. ANCAK, İMAN EDENLE, ŞÜPHEDE OLANLARI AYIRDETMEK İÇİN ONA BU İZİN VERİLMİŞTİR." (34-20/21)

İşte, "şeytânî" özellikleri dolayısıyla böyle tanımlanan CİNLER sürekli olarak İNSANLARI dinlerinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni ardlarına koymamaktadırlar.

Gerçek yapıları, yüzleri, ortamları görülüp bilinemediği için; her ismi takınıp, her konuda her türlü palavra atarak: hayâli evrenler ötesinde evrenler, ötesinde kâinatlar; RAB`lar kübü RAB`lar TANRILAR karesi TANRILAR icâd ederek, insanları oyalayan bir varlıklar şu anda dünya üzerinde, akla gelmeyecek kadar çok insanı kandırmış ve yönetimleri altına almışlardır...

Dünya`ya yönelik UZAYLI ve UZAY GEMİLERİ - UÇAN DAİRELER - UFO`lar kandırmacasına dair belgeleri size sunmadan evvel; Türkiye`de nasıl teşkilâtlar kurup yayılmaya çalıştıklarına bakalım...

Bu bölümdeki kuralları ve maddeleri lûtfen dikkatli tetkik ediniz:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

1991 Üçüncü ay

Fasikül: 45/ Sayfa: 436

"Şimdi de (18) Bütünlüklerin çalışma nizâmından kısaca bahsedelim. Normalde her bir şehirde oluşturulmasını arzu ettiğimiz üç tane (18) Bütünlük merkezi, esas yansıma odağı olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu Bütünsel merkez, oluşturulduktan sonra aynı şehirde bir çok (18) Bütünlükler de kurulabilir. Bir (18) Bütünlüğün temelini oluşturacak ilk 3 kişi Sistemin çalışma nizamında direkt Akitli görevli sayılmaktadır. Ve bu üçlüden her biri inandığı, güvendiği dostlarından bir tanesini, üçlü Bütünlüğü oluşturan dostların olurlarını alarak, yanına almakla yükümlüdür. Bu şekilde 3 kişi  birer yardımcıları = 6 kişi olarak direkt Sisteme bağlanır ve Sistemin Sözcülük görevini üstlenirler. Bundan sonra (18) Bütünlüğün yumağını saracak olan Bireyler, teker teker bu (6) Bütünlüğün olurlarını alarak Bütünlüğe kabûl edilirler.

-     - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bu (6) Bütünlükten bir kişi dahi, takdim edilen şahsı kabûl etmez ise, o şahıs Bütünlüğe giremez. O an, Red eden kişi direkt Sisteme bağlıdır. Ferdi Bilinci bu ortamda asla rol oynıyamaz. Bu şekilde aynı Koordinat düzeyleri Sistemin yardımları ile bütünleşir. (18) Bütünlüğü oluşturan ilk üç Akitli görevli arasında oluşan olumsuzluklar, tüm Bütünlüğün dağılmasına neden olmaktadır. Ancak bundan sonra:

1-Bu üçlü teker, teker birer (18) Bütünlük kurmak zorunluluğundadır.

(Bu 18 kardeşin vebâlini omuzlarında taşımaktır.)

2-18bütünlüğü tamamlamış dostlar, en son 18’nci Bireyin giriş tarihinden itibaren, bir Dünya yılı dağılmadan görevlerini yaptıkları taktirde 18 dostun hepsinin isimleri bir kağıda yazılarak Dosyada saklanır.

(Bu isimler aynı anda Diskete de kaydolur.)

3- (18) Bütünlük  içinde meselâ (6) veya (10) ay sonra ayrılmış olan Bireyin yerine gelerek, (18) Bütünlüğü tamamlıyacak kişinin, giriş tarihinden itibaren bir Dünya yılı yeniden sayılacaktır. (Bu hususa özellikle dikkat edilecektir. Aksi halde Disket kaydı yapılamaz.)

Sayfa: 437

4-(18) Bütünlüğü bir veya daha fazla Dünya yılı yaşatabilen tüm Bireylerden arzu edenler, Bütünlüklerinden izin istiyerek ikinci bir (18) Bütünlüğü oluşturabilir. (Bu izinde 17 kişinin müsaadesi şarttır. Ve yerine getireceği dostun kabûlü de, 17 kişinin tasvibi ile olacaktır.)

5-ikinci (18) Bütünlüğü kurma teşebbüsünde bulunan Birey, ömür boyu bu (18) Bütünlükten sorumludur. Kurduğu (18) Bütünlüğü yaşatamadığı taktirde ilk (18) Bütünlükteki hakkını da kaybetmektedir.

6-Bu çalışma Nizâmı, direkt üst Realitelerin çalışma Nizâmıdır. Ve Planetinize aynen aktarılarak tatbiki arzu edilmektedir.

7- HİÇ BİR (18) BÜTÜNLÜK SİSTEMİN VERDİĞİ ÇALIŞMA DÜZENİNİN DIŞINA ÇIKAMAZ.

8- Her bir (18) Bütünlük kendi bünyesinde mesuldür.

9- (18) BÜTÜNLÜK İÇİNDE HİÇ KİMSE BİRİ BİRİNİ YETİŞTİRMEYE VE FERDİ DÜŞÜNCELERİNİ EMPOZEYE YETKİLİ DEĞİLDİR.

10- Hiç bir 18 Bütünlük, diğer 18 Bütünlüklere DÜNYEVÎ BİLİNÇLERİ DOĞRULTUSUNDA ASLA ÖNERİ GETİREMEZ VE KINAYAMAZ.

11- (18) Bütünlük içinde her Birey sadece kendinden sorumludur. (FERDI BİLİNÇLERİz İLE KARDEŞLERİNİ TENKİT ETMEK FİŞLERİN KIRILMASINA NEDENDİR.)

12- (18) Bütünlüğe tâlip olmak, insânî bir sorumluluktur. BURADA ALLAH’IN HUZURUNA KABUL İMTİHANLARINA RIZA GÖSTERİP, ÖZDEN AKİT VERİLİR.

13- Bu (18) Bütünlüğe gireceklerin ileri Bilinç ve Bilgi sahibi olması söz konusu değildir. Sadece Akıl - Mantık - Şuur Bütünlüğü içinde Biat Bilinci ile istenilen görevleri aynen ve sevgi Bütünlüğü ile yapmaları kâfi görülmektedir.

14- (18) Bütünlükteki her Birey, her hafta, kendi seçeceği özel görev gününde Bilgi Kitabının Birinci Fasikülünü teşkil eden (9) sahifelik Bütünlüğünü dağıtmakla yükümlüdür. (Bu serviste Kitabın Özellikleri dil ile anlatılacaktır.).. O gün, aynı Koordinat doğrultusunda yansımalar teker, teker fişlenerek (ana) diskette toplanmaktadır. Aura yansımaları bu disketler aracılığı ile yapılmaktadır.

15- (18) Bütünlük içinde bulunan  Bireylerden her hangi birisi değişik nedenler ile o hafta fasikül servisini yapamaz ise, diğer hafta aynı görev gününde elinde kalan fasikülleri servisle mükelleftir. (Bu bir karma yükümlülük programıdır.) Baka gün yapılan servislerin kaydı yapılmaz. Özel görev günlerini diğer günlerle değiştirebilirler.

17- 18 Bütünlüğe çok mühim mâzeretleri nedeni ile o gün gelemiyen Bireyler, (18) Bütünlüğün çalışma gününün sabahında, daha önce tesbit edilen bir telefona muhakkak mazeretlerini bildirmekle yükümlüdürler. (En uzak bir kıt’ada bile olsalar). Bu bir sorumluluk programıdır.

18- O gün telefon ile bağlantısı yapılan Bireyin Aura’sı Plan tarafından bulunduğu (18) Bütünlüğe yansıtılarak Aura zinciri tamamlanır.

19- Bu çalışmayı kendine güvenen, kişiliğine sahip, yükümlülüğünün Bilincinde olan, hoş görülü, sevecen her Birey tâlip olabilir.

20- Bu çalışma nizâmında HİÇ BİR ZORLAMA, MECBURİYET, EMPOZE YOKTUR. Sistemin arzu ettiği çalışma doğrultusunda hareket etmeyi kabûllenen herkes (18) Bütünlükte çalışabilir.

21- Otomatizmaya bağlı bu çalışma düzeninde olumsuzluk yaratan her hangi bir Birey, kendini otomatikman ortamdan diskalifiye etmektedir.

22- (18) Bütünlük içinde YAPILMASI ZORUNLU OLAN GÖREVLERİNİ yapmayan veya yapamayan dostların yerine Sistem, daima daha sorumlu dostları transfer edecektir.

23- Dağılan bir (18) Bütünlüğün yerine daima kalan kişiler ile derhal bir (18) Bütünlük kurdurulacaktır.

24- Sistem hiç bir şekilde durmaz. Dağılan Bütünlüklerin yerine daha çok Bütünlükler devreye alınacaktır.

25- Eskiden Bireysel Düşünce Formları ile oluşturulan Birleşik Alan’lar şimdi zamanın darlığı nedeni ile Kitlevî Yansıma Sistemleri olarak devreye alınmıştır.

26- Bu yansıma Sistemi, Otomatizmaya  değin bir düzenin, aynı çalışma düzenine sergiliyecek tüm (18) Bütünlüklere bağlıdır.

Sayfa: 438

27- Bu (18) Bütünlükler istenilen düzeye gelinceye kadar olumsuzluklar, çalışma nizâmının fişlerini kırarak yeni baştan (18) Bütünlükler kurdurulacaktır. (18 Bütünlüğün içinden (1) kişi dahi kalmış olsa)

28- Bu şekilde zAman süreçlerinde yapılan çalışmalar ile istenilen mükemmel yansıma Bütünlüğü oluşturulacaktır.

29- Her bir (18) Bütünlük bir yansıma odağıdır.

30- Her bir (18) Bütünlük Bilgi Kitabının Realite Boyutundaki misyonudur.

31- Bu misyonluk direkt RAHMAN düzeyine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

32- Yapılan çalışmalar ile Bilgi Kitabı, sizlerin düşünce formlarınızın yansıması neticesi Aurasını, RAHMAN Boyutunun Evrensel nizâmında oluşturacaktır.

33- Bu Bilgi Kitabı Birleşik Alanı, üç Kozmik çağ boyu oluşacak, ancak ondan sonra Kâinatlar nizamına yansıma programı ele alınacaktır.

34- Hâlen Kâinatlar nizâmında  Birleşim Programları devrededir.

35- Bilgi Kitabı hâlen üç Bütünlüğe yansıtılmaktadır. Burada oluşturulan ilk yakın Manyetik Aura burada Bütünleşerek diğer Bütünlüklere Kitabın çekirdeği olan Planetinizden yansıma Sistemi ile yansıtılacaktır.

36- Şu an nasıl sizlere Kozmik Yansımalar ile ulaşılıyor ise ve Kitap size nasıl bu yol ile yazdırılıyor ise Birleşim Kitabı olan Bilgi Kitabı da, aynı yol ile o düzenlere yansıtılacaktır

37- Bu yüzden (18) Bütünlüğün çalışma düzeni (verilen direktifler doğrultusunda) Bilgi Kitabı Manyetik Aurasının oluşumu için Elzem ve çok mühimdir.

38- Her bir (18) Bütünlük aynı Koordinat doğrultusunda yapacakları görevlerden teker, teker sorumludur.

39- Şu an sizlerden istenilen aynı Koordinat doğrultusunda yansımada (Bilgi Kitabı) söz konusudur.

40- (18) BÜTÜNLÜKLER İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİLGİ KİTABININ DIŞINDA DEĞİŞİK KANAL KONUŞMALARI VE BAĞLANTILARI YAPILAMAZ. DEĞİŞİK MESAJLAR OKUNAMAZ, BİLGİ KİTABININ TARTIŞMASI YAPILAMAZ. (AURANIN KIRILMAMASIiÇİN)

41- Arzu edilirse Bilgi Kitabı (18) Bütünlük ortamında sadece BİAT BİLİNCİ İLE OKUNABİLİR.

42- (18) Bütünlük henüz adet olarak tamamlanmamış ise, asla istenilen yansı ma temin edilemez. (Yansımayı sadece 18 Bütünlük oluşturur.) Bu yüzden şimdilik Sistem Karma Yansıma Programını devreye almıştır.

43- Her şehirde oluşmuş olan (18) Bütün lük veya daha fazlası her Ay bir Sevgi Bütünlüğü olarak bir arada toplanacak bu şekilde Planetinizden ilk defa direkt Grup yansımaları yapılacaktır.

44- Bu yansımalar Bilinç Bütünlüğü ile değil, Sevgi Bütünlüğü ile oluşturulmaktadır. Halbuki direkt Koordinat yansımaları, Bilinç Bütünlükleri ile oluşturulmaktadır.

45-ileri yıllarda Planetinizde bu Bilinç Bütünlükleri ile direkt yansımalar yapılaca ğına inanıyor ve sizlere güveniyoruz.

46- Sizlere Bilgi Kitabının çalışma ve yayılma düzeni daha önce Sistem tarafın dan bildirilmiştir. Şimdi de 18 Çalışma Nizâmını bildiriyoruz.

47- Aynı Koordinat doğrultusunda yansıma yapacak (18) Bütünlükleri Oluşturmak istiyen dostların, yukarıda madde, madde yazdırılan yükümlülüklerin tümünü teker, teker okuyup, hazmederek Bilinçli bir şekilde tatbik edip, gösterilen yolda Sevgi Bütünlüğü ile yürümeleri en olumlu sonuç ları oluşturacaktır. Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

Sayfa: 439

BÜTÜNLENEN  BİLİNÇLERE   BİLGİDİR

(Düşüncelere cevaptır)

Mevlânâmız;

Size (18) Bütünlükler hakkında çok açık bir mesaj vermek istiyoruz. Mesajın daha iyi anlaşılması ve hiç bir yoruma açık olmaması için, madde, madde yazdırılması ön görülmüştür. Yazınız lütfen:

1-(18) BÜTÜNLÜK İÇİNDE ASLA HİÇ BİR BİREYSEL DÜŞÜNCEYE YER YOKTUR.

2-(18) Bütünlük içine gireceklerde hiç bir zorlama söz konusu değildir.

3-(18) Bütünlük bir Vahdet Ortamına taleptir.

4-(18) Bütünlüğe davet edilen Birey önce KENDİNİ, KENDİNDE DENETİME ALMA ZORUNLULUĞUNDADIR.

5-(18) Bütünlük içine gireceklerde istek, Düşünceden kaynaklanan bir olgu değildir. Bu kendini Bütünleşmiş hisseden bir Bireyin Göklerin imtihanına talebidir.

6-BU BİR ANDTIR, BU BİR BİATTIR BU ALLAH’IN YOLUNDA YAPILAN HİZMETE GÖNÜL MÜHÜRÜ VURMAKTIR.

7- Her bir (18) Bütünlük içinde Birey kendi kendinden mesuldür.

8- (18) Bütünlük içine asla Dünyevî sorunlar giremez. Bu gibi ortamlarda daima Evrensel Yansıma Fişleri zedelen mektedir.

9- (18) Bütünlükte her Birey, ANA karnındaki KARDEŞ’ten öteye bir Bütünlüktür.

10-Bu Bütünlük, EVRENSEL KARDEŞLİK`tir. Ve Evrensel Kardeşlikte hiç bir ART NİYET söz konusu değildir.

11- Yukarıda sayılan hasletlere ulaşamamış Bilinçler kendi Arzuları ile Otomatikman Sistem tarafından diskalifiye edilirler.

12- (18) Bütünlük içinde Alınganlık, Şüphe, Kızgınlık, Kin, Nefret, Sevgisizlik, yansıma Sistemine göre bu olguları taşıyana Güçlenerek geri döner.

13- (18) Bütünlükte tam bir Sevgi - Saygı - Kardeşlik temeli oluşuncaya kadar Koordinatların Denetimi Sistemin kontrolundadır.

14- Bu kontrol (18) Bütünlüğü oluşturan insânî Bilinçlerin, aynı Bilinç Potasına oturuncaya kadar devrededir.

15- Şu an (18) Bütünlükleri teşkil eden Bütünlüklerin içinden, aynı Koordinat düzeyinde yansıma yapanlardan, bir Karma (18) Yansıma Bütünlüğü oluşturulmaktadır.

16-ileri Geleceklerde bu Bütünlüğü Hakiki insan Bilinçleri oluşturacaktır

17- Bu insânî Bütünlük Sevecen - Sabırlı - Hoş görülü - Affedici - Düşmanı bile baş tacı yapabilecek, kendisi dahil hiç kimse hakkında ters bir düşünce taşımayacak bir Bütünlük olacaktır.

18- BU BÜTÜNLÜK IÇINE GİRMEK EVRENSEL BIR AKİTTİR. GÖKLERİN SESİNE SESLENİŞTİR. ALLAH`A YAKARIŞ DEĞİL, O`NA YÜKSELİŞTİR.

19- (18) Bütünlük bir Misyonluk çalışmasıdır. Evrensel Auraların oluşumudur. Ve her bir Manyetik Aura bu güne kadar böyle Bilinçlerin Bütünlük Yasımaları ile oluşmuştur.

20- MUSA -İSA - MUHAMMED Misyonlarının Manyetik Alanları ve Evrensel Bütünlükleri bu yollar ile oluşturulmuştur.

21- O Dönemlerin Bireysel Misyonlukları o Bireyin Kurtuluşu ile alâkalı bir çalışma nizamı idi. Ve ALLAH`ın yolunda bir hazırlanış idi.

22- Şimdi ALLAH`ın Öz Boyutunda BİLGİ KİTABI Manyetik Aurasını (18) Bütünlüğün Kitlevi Bilinç Yansıması oluşturacaktır. (Aynı Koordinat düzeyinde)

*  *  *