Tüm Kitaplar

 Allâh ilmine karşılık alınmaz:
 
www.ahmedhulusi.orgAKIL VE İMAN - 1993
Niçin iman?...
Nereye kadar akıl ?...
Nerede iman?...

BİLİNCİN ARINIŞI - 1995

"Bilinç" nasıl arınır ve "Nefs" orijinalindeki sâfiyetine nasıl kavuşur?...

CUMA SOHBETLERİ - 2000

İlim avâma yakın olduğu kadar, anlatanın çevresi kalabalık olur!
Ehil olmayana inci gerdanlık takılmaz...

DİNİN TEMEL GERÇEKLERİ - 1999

“Allah indinde DİN İSLAM’dır”...
İman”, Yaratının takdirindendir!
“İSLÂM DİNİ” zamanla değişmeyendir..

DOST'TAN DOSTA - 1987
DOST`un SESLENİŞİ...
Bilelim ki:Sadece, samimiyete erenler ve ona tâbi olanlar Hakikata erecektir!.

DUA VE ZİKİR - 1991
"DUA MÜ`MİNİN SİLAHIDIR",
Bil ki, bu kitab, sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir!...

EVRENSEL SIRLAR - 1990
Evrensel değerlere açılmaya hazır mısınız?
... Hepimiz ÖZDE BİRİZ!..
ÖZDE Cem !... -ÖZDE Elf...

GAVSİYE AÇIKLAMASI - 1991
Yâ Gavs-ı Â’zâm, dedi Allâh... − Lebbeyk, Rabbi Gavs… dedim. Ya Gavsı Â’zâm!. Allah, gayrından münezzeh, Allah’a yakındır!.

HZ. EBU  BEKR ES SIDDIK - 1967
"SIDDIKİYET", velâyet mertebeleri içinde en üst mertebedir ki, onun üstünde sadece "nübüvvet" vardır..

HZ. MUHAMMED'İN AÇIKLADIĞI ALLAH  - 1989
Niçin, sadece «ALLAH» değil de, «Hz. MUHAMMED`in açıkladığı “ALLAH»?.

HZ. MUHAMMED NEYİ OKUDU - 1992
"OKU"MASI isteniyordu; ancak eline verilmiş bir alfabetik yazıt sözkonusu değildi..?

İNSAN VE DİN - 2005
Kurân’ın sırrı Fatiha’da; Fatiha’nın sırrı Bismillah’da; Bismillah’ın sırrı da ‘B’ harfindedir!. Ben o ‘B’nin altındaki NOKTA’yım!

İNSAN VE SIRLARI 1 & 2 - 1986
«Rasûlullah Efendimiz’den iki kab ilim aldım, birini dağıttım. Eğer diğerinin ağzını açsam, bu kelleyi uçururdunuz!..» (Ebû Hureyre r.a.)

İSLÂM - 1996
"İslâm Dini" orijini itibariyle, bize içinde yaşadığımız "YAŞAM SİSTEM ve DÜZENİ"ni açıklıyor...

İSLÂM'IN TEMEL ESASLARI - 1997
Namaz - Oruc - Hac - Zekat...
Ey İMAN EDENLER, İMAN EDİN <B> sırrıyla <ALLAH>a!”

KENDİNİ TANI - 1994
Bu kitabımızda sizlere "Tasavvuf"un konularından sözetmeye başlayacağız.
Lûtfen elinizden geldiğince hakikatı araştırınız!

KUR'ÂN-I KERİM ÇÖZÜMÜ - 2009
"OKU"mak amacıyla elinize aldığınız bu çalışmanın orijinali olan metin, gökteki bir tanrının, yeryüzündeki postacı - peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyrukları veya fermanı, değildir!

KUR'ÂNIN SIRRI - 2009
Kitabullâh diyor ki....
Ey  iman  edenler, ‘B’ harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allâh’a...”  (4.Nisâ: 136)

MESAJLAR - 2001

Şüphecilik ve vehim yaşamınızı cehennem ederken; araştırmacılık, sorgulama, ilim ile cennetinizi genişletir. 

MUHAMMED MUSTAFA 1 - 1994

Engin duygu, düşünce, idrâk dünyasına sahip böylesine muazzam bir Zât hakkında yazı yazmak kadar zor bir şey düşünemiyorum...

MUHAMMED MUSTAFA 2 - 1994

“Âlemlere rahmet olarak” aramıza irsâl olmuş bir Zâtın “Hayatını” yazmak elbette ki hiç bir insan için mümkün değildir...

OKYANUSUN ÖTESİNDEN 1, 2, 3 - 1998

“OKYANUS ÖTESİNDEN” adını koyduğum bu kitaplarda, genellikle yeni bazı açıklamalarım olacak...

RUH İNSAN CİN - 1972

Ruh ve yapısı hakkında duymadığınız gerçekler.
İnsanın yapısı hakkında hiç yazılmamış bilgiler.
Melekler hakkında bilimsel açıklamalar...

SİSTEMİN SESLENİŞİ 1 - 1999

Hz. Muhammed Aleyhisselâm taklit edilmek için değil, anlaşılıp gereği uygulanmak için gelmiştir!.

SİSTEMİN SESLENİŞİ 2 - 1999

Allah’ın sünneti (SİSTEMİ) kesinlikle değişmez!”
Ne yaparsan onun sonucunu yaşarsın evrensel gerçeği...

TECELLİYAT - 1967
Bil ki, bu satırlar menfaat duygularından sıyrılmış bir âlemde, huzur ve saadet içinde, sadece «Hakikat» tâlibi değerli kişilerin bazı gerçekleri idrak etmelerine vesile olmak için yazılmıştır.

TEK'İN SEYRİ - 1995
TEK`in seyredilişi !.. Öyle ise Seyreden’in, seyretmeyi murad ettiği şekiller ve mânâlar da O Tek`in eseri...

YAŞAMIN GERÇEĞİ - 2002
Gerçek dünyamız, "KOZA"mız! Oysa, "KOZA"mızı gerçek Dünya sanıyoruz!.

YENİLEN! - 2007
Deniz bitti!. Artık bitti bilim dünyasında, beş duyunun sana var sandırdığı kısır sığ anlayış!. Ve dahi bu çağdışı anlayış üstüne bina edilmiş her düşünce sistemi! 

 

AHMED HULÛSİ’NİN ÜCRETSİZ OLARAK HEDİYE EDİLEN ESERLERİ

 

1.  ALLÂH İLMİNDEN YANSIMALARLA KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ, 2009

(Semih Sergen’in sesinden “KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMܔ CD’si ile birlikte)

2.  DUA VE ZİKİR, 1991

3.  YAŞAMIN GERÇEĞİ, 2000

4.  İSLÂM’IN  TEMEL ESASLARI, 1997

5.  HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLÂH, 1989

6.   YENİLEN, 2005

Hayırseverler  tarafından  basılan  bu  eserlerden,

http://www.ahmedhulusi.org/tr/kuran/kuran-talep   linkindeki  formu  dolduran  kişilere, yalnızca  nakliye  ücreti  karşılığında  ve  her  adrese  birer  tane  olmak  üzere yollanacaktır.

Bu eserlerin temin edilebileceği adres aşağıdaki gibidir:
DAĞITIM  MERKEZİ:
Kuyumcukent Yan Hizmetler Binası
1.Kat 1.Yol No: 5
Yenibosna/İSTANBUL


Tel: 0212 603 19 20
www.kuraniste.org  


TELIF HAKLARI

® Eserlerimizin hiçbirinde telif hakından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED (aleyhisselâm)'ın bildirip açıkladığı "ALLÂH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK ADRESİ BELİRTMEK ŞARTIYLA bireysel veya toplumsal iletişim araçlarıyla, internet üzerinden veya her yoldan çevrenizle paylaşabilirsiniz. Ancak yayınlarımızın hiçbiri bu vb. yollar kullanılarak çoğaltılıp yazılı izin almaksızın satılamaz. Allâh ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.