Muttaki – Mütteki

Muttaki kavramının anlamı

 

·         “KORUNMAK İSTEYENLER” diye Türkçeleştirdiğimiz “MUTTAKÎLER” tâbiri üzerinde duralım biraz da…

“TAKV”, karşılaşacağı bir tehlikeden korunma anlamınadır… Kişinin neticede azâb ve sıkıntı, üzüntü duymasına yol açacak her türlü olay mânâsına gelir…

“MUTTAKΔ ise “KORUNAN” anlamını ihtiva eder…

“KORUNMAK” isteyenler için olayın üç boyutu vardır;

1-“Şirk”ten korunma: Allah yanı sıra tanrı kabullenmekten kaçınma.

2-“Günah” kabul edilen hususlardan uzak kalmak suretiyle korunma.

3-“ALLAH”ın “KULU”na yakışmayan düşüncelerden arınmak suretiyle korunma.

 

 Konuyla alâkalı bilgiler

 

·         Soru
-Muttakînin âhirete ikân sahibi oluşu, bu zümrenin velâyet mertebesine adım attığının göstergesi değil midir?..

Üstad
-Muttakî sınıfı evliyâdır denemez!.. Veli, takvâ sahibidir!..


·         “DİNDAR” kişi demek, ALLAH sistem ve düzenini araştırıp sorgulayıp, anlayıp, gereğince yaşamayı kabullenmiş kişi demektir!. Dindar kişi bu “OKU”duğu sistem gerçekleri dolayısıyla da “muttaki” yani “kendini koruyan” olur, fark ettiği gelecekteki tehlikelere karşı!.

·         “Kerâmet” , Veli kullara mahsustur. Takvâ yolunda, yâni Allah`ın istediklerini yapma yolunda ileri giden, muttakî kullardan kendi istekleri dışında ve Allah`ın yarattığı olağanüstü hâdiselerdir.. Bu hâdiseler dahi, o velinin tâbi olduğu Nebî veya Rasûlün bir mûcizesi mânâsını taşımaktadır..

·         KALEM 68-34              Muhakkak ki korunmuş olanlar için, Rableri indinde Naim cennetleri vardır.

·         MüRSELAT 77-41      Muhakkak ki müttekiler , gölgelerin ve kaynakların içindedirler.

·         KAF 50-31    Korunanlar için de cennet yaklaştırılmıştır… Zaten uzak değildir.

·         KAMER 54-54             Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve nehir kıyılarındadırlar.

·         SAD 38-28    Yoksa  iman edip imanın gereğini uygulayanları, arzda  bozuk inançları doğrultusunda yaşayanlar gibi mi kılarız? Yahut Allah için korunanları, füccar  gibi mi kılarız?

·         SAD 38-49    Bu hatırlatmadır! Muhakkak ki korunmuş olanlar için dönüş yerinin güzeli vardır.

·         SAD 38-51    Zevkle kurularak, o hal içinde birçok meyve ve keyiflendirecek içki isterler.

·         ARAF (A’RAF) 7-128 Musa kavmine dedi ki: “Allah`tan  yardım isteyin ve sabredin… Muhakkak ki o yeryüzü, Allahındır… Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar… Gelecek, korunanlarındır!”

·         YASiN 36-45                Onlara: “Önünüzdekinden  ve arkanızdakinden  korunun ki rahmete eresiniz” denildiğinde .

·         YASiN 36-56                Onlar ve eşleri gölgeler içinde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır.

·         FURKAN 25-15           De ki: “Bu mu daha hayırlıdır yoksa korunmuşlara vadolunan sonsuzluk cenneti mi?  onlar için bir ceza  ve  dönüş yeridir.”

·         FURKAN 25-74           Onlar ki: “Rabbimiz… Eşlerimizden  ve evlatlarımızdan  göz aydınlığı  oluşturacakları bize ihsan et; bizi, korunmak isteyenlere uyulası önder kıl” derler.

·         MERYEM 19-85          Korunmuş olanları, ikrama nail olmuşlar olarak Rahman`a haşrettiğimiz süreçte!

·         MERYEM 19-97          Biz O`nu, onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir topluluğu da onunla uyarasın diye, senin anlatımınla kolaylaştırdık.

·         VAKıA 56-16               Karşılıklı kurulmuşlardır.

·         ŞUARA 26-90              Korunmuşlara cennet  yaklaştırılmıştır.

·         KASAS 28-83               işte Gelecek Yurdu ! Onu, dünyada  başkalarına üstünlük taslamayan ve düzene uyanlar için oluştururuz… Mutlu gelecek  korunanlarındır!

·         HUD 11-49   işte bunlar Gayb haberlerindendir! Bunları sana vahyediyoruz… Bundan önce ne sen bunları biliyordun ne de halkın… O halde sabret… Muhakkak ki gelecek korunanlarındır.

·         HiCR 15-45   Muttakiler ise cennetlerde ve aynlardadırlar.

·         ZüMER 39-33              Sıdkı  getiren ve Onu tasdik edene  gelince, işte onlar Mütteki`lerin ta kendileridir!

·         ZüMER 39-57              Yahut şöyle der: “Eğer Allah bana hidayet etseydi, elbette korunanlardan olurdum.”

·         ZUHRUF 43-35           Altından süs eşyaları! işte bunların hepsi dünya hayatının geçici zevklerinden başka bir şey değildir! Sonsuz gelecek yaşam ise Rabbinin indinde korunanlar içindir.

·         ZUHRUF 43-67           O süreçte dostlar , bazısı bazısına düşmandır! Sadece korunanlar müstesna!

·         DUHAN 44-51            Muhakkak ki korunmuş olanlar, güvenliktedirler.

·         CASiYE 45-19              Muhakkak ki onlar  Allah`tan  sana  yarar sağlayacak bir şey oluşturmaz! Zalimler , birbirlerinin velileridir! Korunanların Veli`si ise Allah`tır!

·         ZARiYAT 51-15           Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve kaynaklardadırlar.

·         KEHF 18-31  işte bunlar için altlarından ırmaklar akan ADN cennetleri vardır; orada altın bileziklerle süslenirler; ince veya kalın ipekten yeşil giysiler giyip koltuklar üzerine dayanıp kurulurlar… O ne güzel karşılık ve ne güzel yararlanma yeri.

·         NAHL 16-30 Allah`tan korunanlara: “Rabbiniz ne inzal etti?” denildi… “Hayır” dediler… Şu dünyada güzel davrananlara güzellikler vardır… Gelecekteki vatan ise elbette daha hayırlıdır… Muttakilerin vatanı ne güzeldir!

·         NAHL 16-31 Adn cennetleri… Altlarından nehirler akan o cennetlere dahil olurlar… Orada her diledikleri kendilerinindir… Allah, takva ehlini işte böyle cezalandırır!

·         ENBiYA 21-48             Andolsun ki biz Musa ve Harun`a Furkan`ı , korunmak isteyenler için bir ışık ve bir hatırlatıcı olarak verdik.

·         TUR 52-17    Muhakkak ki korunmuşlar, cennetler ve nimetler içindedirler.

·         TUR 52-20    Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslananlar olarak… Onları  Hur-i Iyn  ile eşleştirdik.  yollu anlatımı} Rad:  ve Muhammed: … {Sahih Hadis: Allah buyurur ki; Salih kullarım için, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir aklın kavramadığı şeyler hazırladım! Buhari, Müslim ve Tırmızi} A.H.)

·         HAKKA 69-48              Muhakkak ki O , korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!

·         NEBE 78-31 Muhakkak ki korunmuşlar için kurtuluş vardır.

·         BAKARA 2-2                Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o Hakikat ve Sünnetullah BiLGisi , korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme kaynağıdır.

·         BAKARA 2-66             Bu, olayı yaşayanlara ve onlardan sonra gelenlere ibret bir ceza olsun; korunmak isteyenler de bundan öğüt alsınlar diyedir.

·         BAKARA 2-177           Vechlerinizi  doğuya veya batıya  çevirmeniz BiRR  değildir. Asıl BiRR, “B” işareti kapsamında Allah`a iman edip, gelecekte yaşanacak sürece, melaikeye , Kitaba , Nebilere iman eden; Allah sevgisiyle malı, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara , yardım isteyenlere, kölelikten kurtarmaya veren; salatı ikame eden , zekatını veren , söz verdiğinde sözünde duran, sıkıntı, hastalık ve şiddete maruz kaldığında buna dayanandır. işte bunlar sadıklar ve korunanlardır.

·         BAKARA 2-180           Birinize ölüm yaklaştığında eğer bir hayır  bırakacaksa ana-babası veya akrabaları için vasiyet etsin. Bu korunmak isteyenler için bir haktır!

·         BAKARA 2-194           Haram ay, haramınız olan aya bedeldir… Ve buna hürmette eşitlik esastır. O halde haddi aşıp  size saldırana, saldırganlığının misliyle siz de saldırın! Allah`tan korunun, ve iyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.

·         BAKARA 2-241           Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerini temin için nafaka alma hakkı vardır; ki bu takva sahipleri için bir görevdir.

·         ENFAL 8-34 Onlar Mescid-i Haram`dan  engelledikleri halde, Allah onlara ne diye azap vermesin?   onlar, Onun  velileri değillerdir… Onun velileri ancak korunanlardır… Ne var ki, onların çoğunluğu  bilmezler.

·         ALi iMRAN 3-76         Evet, kim sözünün arkasındaysa ve korunursa, şüphesiz ki Allah korunanları sever.

·         ALi iMRAN 3-115       Yaptıkları hayırlar asla inkar edilmeyecektir. Allah korunanların varlığındaki Esma`sıyla Alim`dir.

·         ALi iMRAN 3-133       Koşuşun, Rabbinizden  mağfirete ve semalar  ile arz  genişliğindeki  cennete… Korunanlar için hazırlanmıştır o!

·         ALi iMRAN 3-138       Bu insanlar için açıklama , korunanlar için de hidayet ve öğüttür .

·         MUHAMMED 47-15                Korunanlara vaat olunan CENNETiN TEMSiL  yollu anlatımı şöyledir: Orada, bayatlamayan SU`dan nehirler, tadı bozulmayan SüT`ten nehirler, içenlere lezzet veren ŞARAP`tan nehirler, süzme-saf BAL`dan nehirler vardır! Onlar için orada her çeşit MEYVE ve Rablerinden mağfiret  vardır!  ateşte sonsuza dek yanarak yaşayacak, sıcak-kaynar su içirilmiş de bu yüzden onların bağırsaklarını parçalamış kimse gibi midir?

·         RA’D – RAD 13-35      Korunanlara vadolunan CENNETiN TEMSiL  yollu anlatımı şöyledir: Altından nehirler akar… Yemişi de daimdir, gölgesi de… işte bu takva sahiplerinin geleceğidir… Hakikat bilgisini inkar edenlerin geleceği ise, o malum ateştir.

·         RAHMÂN 55-54         Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar… iki cennetin meyvelerinin toplanması çok kolaylıkladır!

·         RAHMÂN 55-76         Yeşil refrefe ve harikulade güzel işlemeli parlak döşeklere yaslanırlar.

·         iNSAN 76-13               Onda koltuklar üzerine yaslanırlar… Orada ne güneş  görürler ve ne de zemherir .

·         NUR 24-34   Andolsun ki, size gerçeği açıkça gösteren işaretler, sizden önce gelip geçmişlerden örnekler ve korunmak isteyenler için ibret alınacak öğüt inzal ettik.

·         MAiDE 5 5-27             Onlara Adem`in iki oğlunun haberini, Hak olarak anlat… Hani ikisi de birer kurban takdim etmişlerdi de, birinden kabul olunmuş, diğerinden kabul olunmamıştı…  şöyle dedi: “Kesinlikle seni öldüreceğim”…  ise: “Allah yalnızca muttakilerden kabul eder” dedi.

·         MAiDE 5 5-46             Daha onların  izleri üzere, Tevrat`tan, ellerindekini  tasdik edici olarak Meryemoğlu isa`yı gönderdik. Ona, içinde Hüda  ve Nur bulunan; Tevrat`tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidayet kılavuzu mahiyetindeki incil`i öğüt olması için verdik.

·         TEVBE-TÖVBE 9-4     Anlaşma yaptığınız müşriklerden,  size karşı bir eksik uygulama yapmamış, sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar hariç… Anlaşmaların süresi kadarıyla sözünüzü yerine getirin. Muhakkak ki Allah korunanları sever.

·         TEVBE-TÖVBE 9-7     Müşriklerin, Allah ve Rasulünün indinde bir anlaşmaları nasıl olabilir? Mescid-i Haram indinde sözleştikleriniz müstesna… Onlar size sözlerine bağlı olarak davrandıkça, siz de onlara dosdoğru davranın… Muhakkak ki Allah, hükmüne boyun eğerek azabından korunanları sever.

·         TEVBE-TÖVBE 9-36  Muhakkak ki Allah indinde, semaları ve arzı yarattığı süreçte Allah ilminde, ayların adedi on ikidir… Onlardan dördü haram dır; … işte Din-i Kayyım  budur… Onlar  içinde nefslerinize zulmetmeyin… Müşriklerle savaşın, onların hep birlikte sizinle savaştıkları gibi… iyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir .

·         TEVBE-TÖVBE 9-44  Esma`sıyla hakikati olan Allah`a ve yaşanacak sonsuz sürece iman edenler, mallarıyla, canlarıyla mücahede etmekten  senden izin istemezler… Allah korunanları  Bilen`dir.

·         TEVBE-TÖVBE 9-123                Ey iman edenler! Küffardan  size yakın olanlarla savaşın! Sizde şiddet, azim, yoğun iman yaşamını bulsunlar… Bilin ki Allah korunanlarla beraberdir!

 

 

November 28, 2014 in Cennet Ehli, Hizbullah, Korunan, Korunanlar, Korunmuş Olanlar, Kurtuluşa Erenler, Muttakin, Takva, Takva Ehli
Tagged