İnsan Yapısı ve Özellikleri

“Ruh, İnsan, Cin”  –  Ahmed Hulûsi

 

“İnsan” ismiyle bilinen ve bir bedenle görünen yaratılmışı üç ayrı bölümde inceleyebiliriz:

1.            İNSAN… Bir BİLİNÇ varlıktır!… Tasavvufta, “ruhu nurânî” diye isimlendirilir…

2.            RUH beden… “Hologramik görüntülü dalga beden“…(1) Perisperi de denilir… Ruhu hayvânî denilen bu değildir!.. “Ruhuhayvânî” denilen biyolojik bedendeki canlılığı oluşturan bioelektrik enerjinin oluşturduğu dışarıya aura olarak yansıyan yapıdır…

3.            BEDEN… “Ruh-u insânî” denilen “hologramik görüntülü dalga bedeni” üreten beyni taşıyan ve ona gerekli hizmeti veren maddi-biyolojik yapı…